Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2012 / grudzień 2012 / Best Practice Award 2012 dla WUP w Krakowie

Best Practice Award 2012 dla WUP w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie został wyróżniony statuetką Best Practice Award 2012. Nagroda została przyznana za realizację projektu "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej" (DZN). DZN Jest pierwszym polskim projektem, który znalazł się na liście najlepszych praktyk opublikowanych przez Fundację ECDL.

Fundacja ECDL, między innymi zajmuje się promocją praktycznego stosowania technologii informacyjnych i prowadzi certyfikację kompetencji informatycznych identyfikowalną na świecie pod nazwą certyfikat ECDL. 

Nagroda została wręczona podczas VIII Konferencji Naukowo - Metodycznej „Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy im. dra Janusza Trawki" w Katowicach przez Jakuba Christopher'a. 

Fundacja ECDL ponadto umieściła projekt  w publikcji Promoting Digital Literacy. Volumin 2 Case study from the world w kategorii Education. Projekt DZN został  wybrany do tej publikacji spośród inicjatyw z całego świata, które uzyskały nagrodę Best Practice Award.

Projekt "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej" był realizowany od kwietnia 2008 roku do września tego roku. W efekcie 7000 pedagogów z całej Małopolski ukończyło szkolenia z wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy w szkole.  Zorganizowanych zostało 11 cykli szkoleń dla ponad 640 grup, na terenie około 400 placówek w całej Małopolsce.

Większość uczestników projektu (52 proc.) stanowili nauczyciele zatrudnieni na obszarach wiejskich. Wśród uczestników wszystkich szkoleń przeważającą grupę stanowili nauczyciele w wieku od 46 do 50 lat (21,5 proc.). Zdecydowaną większość stanowili nauczyciele dyplomowani - 57% wszystkich uczestników. Aż 61 proc. przeszkolonych to nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów. Wśród specjalności dominowali nauczyciele kształcenia zintegrowanego, następnie nauczyciele języka polskiego oraz języków obcych.