Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2012 / grudzień 2012 / Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

W dniu 13 grudnia 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. W posiedzeniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Roman Ciepiela, nominowany przez Marszałka Marka Sowę (w porozumieniu z WRZ) do składu Naczelnej Rady Zatrudnienia (organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy).

Oprócz wydania pozytywnych opinii w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Małopolskich placówkach, Dyrektor Andrzej Martynuska poprosił skład WRZ o wydanie opinii w sprawie propozycji podziału środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację zadań dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w 2013 roku. Skład WRZ zaopiniował podział pozytywnie.

Kierownicy WUP Kraków: Pani Anetta Okońska, Joanna Słomka i Adam Biernat przedstawili informacje na temat sytuacji nauczycieli na małopolskim rynku pracy. Pan Kacper Michna i Pani Małgorzata Dudziak przekazali zgromadzonym założenia uruchomionych w ostatnich tygodniach projektów systemowych WUP: „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych" i „Podmiotowe Finansowanie Kształcenia". Następnie Pan Bogusław Garbiec, Kierownik FGŚP poinformował o możliwościach finansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń pracowniczych na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zakończyła prezentacja raportu „Gospodarcze uwarunkowania rynku pracy w Małopolsce", którą wygłosił Pan dr Wojciech Jarczewski z Instytutu Rozwoju Miast, który na zlecenie WUP Kraków opracowała powyższy dokument.