Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2012 / grudzień 2012 / Ruszył "Express do zatrudnienia"

Ruszył "Express do zatrudnienia"

W Małopolsce ruszył innowacyjny w skali kraju projekt, który będzie testował zlecanie przez powiatowe urzędy pracy agencjom zatrudnienia usług związanych ze znajdowaniem pracy dla osób bezrobotnych.

Ruszył "Express do zatrudnienia"

Zdjęcie: biuro prasowe UM WM

Od 1 października 2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął realizację projektu systemowego „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych". W jego ramach zostanie wypracowany i przetestowany model zlecania przez powiatowe urzędy pracy prywatnym podmiotom zadań związanych ze znajdowaniem pracy dla osób bezrobotnych. Rozwiązanie będzie oparte na doświadczeniach brytyjskich i będzie innowacyjne w skali naszego kraju. Partnerem w projekcie będzie firma doradcza KPMG, która brała udział w opracowaniu i wdrażaniu modelu w Wielkiej Brytanii.

- W walce z bezrobociem, zwłaszcza długotrwałym sięgnęliśmy do sprawdzonego już modelu brytyjskiego. Ruszamy z projektem pilotażowym, który w założeniu ma sprawić, że poszukiwanie pracy stanie się dla osób długotrwale bezrobotnych bardziej przyjazne, sprawniejsze i przede wszystkim efektywniejsze - powiedział wicemarszałek Roman Ciepiela.

Nad wypracowaniem modelu pracować będą eksperci z WUP oraz KPMG. Główną rolę w przygotowaniu założeń odpowiadających specyfice i potrzebom lokalnego rynku pracy będą jednak odgrywać pracownicy powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji zajmujących się tematyką bezrobocia.

- Projekt jest międzynarodowy, ale musi być oczywiście przystosowany do naszych warunków, naszej kultury, prawa, gospodarki i realiów - tłumaczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska. Podkreślił również, że w programie nie chodzi o stworzenie konkurencji dla Powiatowych Urzędów Pracy, a sprawdzenie, czy i u nas sprawdzi się taki model.

Zdjęcie: biuro prasowe UM WM

W ramach projektu w sześciu powiatach Małopolski zostanie przeprowadzony pilotaż, który pozwoli przetestować, jak wypracowany model sprawdza się w praktyce. Wyłoniony w przetargu operator dostanie zadanie znalezienia pracy dla jak największej liczby spośród 1 000 osób bezrobotnych zrekrutowanych do projektu. Wysokość wynagrodzenia, jakie uzyska, będzie uzależniona jedynie od jego skuteczności. Im więcej osób bezrobotnych zostanie zatrudnionych oraz im dłużej będą oni pracować, tym więcej pieniędzy otrzyma operator.

W pilotażu wezmą udział powiaty: dąbrowski, chrzanowski, gorlicki, oświęcimski, tarnowski oraz Miasto Nowy Sącz.

Kolejnym rezultatem, obok samego modelu, będą rekomendacje do zmian legislacyjnych.

Projekt ruszył w październiku tego roku i potrwa do połowy 2015 roku. Jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.