Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2012 / grudzień 2012 / "Express do zatrudnienia" - zaproszenie do konsultacji

"Express do zatrudnienia" - zaproszenie do konsultacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie planuje zorganizowanie spotkań konsultacyjnych z podmiotami niepublicznymi, które są zainteresowane świadczeniem usług związanych ze znajdowaniem zatrudnienia dla osób bezrobotnych. Spotkania te odbywać się będą w ramach realizowanego przez WUP oraz firmę KPMG innowacyjnego projektu systemowego „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”.

Projekt ma na celu wypracowanie i przetestowanie modelu zlecania podmiotom zewnętrznym (operatorom) usługi znajdowania zatrudnienia dla osób bezrobotnych. Model wzorowany będzie na rozwiązaniach brytyjskich i będzie zakładał wynagradzanie operatora za efekt, tzn. znalezienie dla osoby bezrobotnej trwałego zatrudnienia. Wysokość takiego świadczenia uzależniona będzie od liczby osób bezrobotnych, które podjęły pracę i okresu ich zatrudnienia.

Obecnie w projekcie trwa etap związany z przeprowadzeniem diagnoz i analiz. Przed przystąpieniem do prac nad przygotowaniem modelu, WUP w Krakowie i KPMG chcą poznać opinie podmiotów niepublicznych dotyczące przyjmowania zleceń na doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych. Ważne będą także wszelkie informacje i opinie dotyczące doświadczeń podmiotów niepublicznych we współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia oraz efekty dotychczasowej działalności.

Instytucje zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem mailowym: exp@wup-krakow.pl lub numerem telefonu: 12 42 87 878.