Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2012 / luty 2012

luty 2012

2012-02-27 12:45

Internet i komputer jako narzędzie poszukiwania pracy - zapraszamy na zajęcia

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie zaprasza na zajęcia "Internet i komputer jako narzędzie poszukiwania pracy"

Zobacz więcej

2012-02-27 10:00

Publikacje WUP w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami przygotowanymi w ramach realizowanego w latach 2009-2012 projektu "Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce".

Zobacz więcej

2012-02-24 13:15

Targi Kariery na Uniwersytecie Jagiellońskim

1 marca na Kampusie UJ odbędzie się wiosenna edycja Targów Kariery. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zobacz więcej

2012-02-22 09:15

Jak się dobrze zaprezentować? - Zapraszamy na zajęcia 7-8 marca 2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na warsztaty pn. "Jak się dobrze zaprezentować?"

Zobacz więcej

2012-02-15 09:30

Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł - zapraszamy na zajęcia

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie zaprasza na zajęcia warsztatowe pn. „Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł".

Zobacz więcej

2012-02-14 15:20

Obradowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia

W dniu 14 lutego 2012 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia IV Kadencji.

Zobacz więcej

2012-02-09 14:35

Warsztaty EURES w subregionie tarnowskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Grantu EURES 2011/2012 organizuje na terenie Małopolski warsztaty promujące usługi sieci EURES i mobilność zawodową.

Zobacz więcej

2012-02-09 12:15

Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2011

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, projekt badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przygotował publikację podsumowująca praktyczną naukę zawodu w małopolskich szkołach w roku szkolnym 2010/2011.

Zobacz więcej

2012-02-07 13:45

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą - zapraszamy na zajęcia 14-16 lutego 2012 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na warsztaty pn. "Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą"

Zobacz więcej

2012-02-07 12:00

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia warsztatowe "Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł"

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie zaprasza na zajęcia warsztatowe pn. „Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł".

Zobacz więcej

2012-02-06 15:15

Rekrutacja osób do projektu "Konserwator"

W dniu 6 lutego 2012 r. projekt "Konserwator" rozpoczyna rekrutację osób na miejsca zatrudnienia subsydiowanego oraz staże na rok 2012.

Zobacz więcej

2012-02-06 13:55

Listy rankingowe w projekcie Konserwator

Zatwierdzono listy rankingowe w konkursie na wyłonienie organizatorów form wsparcia w ramach projektu KONSERWATOR – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – edycja 2012.

Zobacz więcej

2012-02-02 14:35

Metody poszukiwania zatrudnienia - zapraszamy na zajęcia!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na zajęcia dla osób zainteresowanych uzyskaniem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy pn. "Metody poszukiwania pracy"

Zobacz więcej

2012-02-02 13:00

Barometr zawodów 2012

WUP Kraków - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zaprasza do zapoznania się z wynikami trzeciej edycji badania Barometr zawodów.

Zobacz więcej