Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2012 / marzec 2012

marzec 2012

2012-03-28 18:35

VIII Walne Zgromadzenie MPKU

28 marca w gościnnych wnętrzach Politechniki Krakowskiej odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Zobacz więcej

2012-03-27 14:10

Chcesz poznać swoje zainteresowania zawodowe – wypełnij Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie zaprasza do wypełnienia Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych.

Zobacz więcej

2012-03-27 08:15

Rynek pracy w Małopolsce w roku 2011

26 marca 2012 r. Sejmik Województwa Małopolskiego zatwierdził roczną ocenę sytuacji na rynku pracy w Małopolsce. Z raportu przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wynika, że rok 2011 był czasem względnej stabilizacji, a na tle innych województw sytuacja w Małopolsce była korzystna.

Zobacz więcej

2012-03-26 08:30

Informacja zawodowa na odległość - skorzystaj ze Skype'a

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie zapraszają do korzystania z nowej usługi, jaką jest informacja zawodowa „na odległość".

Zobacz więcej

2012-03-23 09:50

Pracownicy CIiPKZ w Nowym Sączu na XVI Sądeckich Targach "Dom i otoczenie"

W dniach 16-18 marca 2012 roku pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu prezentowali swoje usługi podczas XVI Sądeckich Targów „Dom i otoczenie”.

Zobacz więcej

2012-03-22 11:25

Forum Porozumienia Rad Zatrudnienia Małopolski

We wtorek 20 marca 2012 roku odbyło się kolejne z serii spotkań przedstawicieli Powiatowych i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, służących współpracy dotyczącej rynku pracy i edukacji w Małopolsce. Gospodarzem spotkania był Marek Piwowarczyk – Przewodniczący Forum oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie.

Zobacz więcej

2012-03-22 11:00

Zasadź drzewo w Internecie

Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w ogólnoeuropejskiej akcji „Tydzień z Internetem 2012”. W ramach tej inicjatywy zostaną zorganizowane cztery międzypokoleniowe spotkania dla małopolskich rodzin pn. „Zasadź drzewo w Internecie”, w trakcie których stworzone zostaną drzewa genealogiczne za pomocą narzędzi internetowych. W każdym spotkaniu uczestniczyć będzie 10 drużyn, składających się z trzech osób w różnym wieku, tj.: babcia/dziadek, córka/syn, wnuczka/wnuk. Spotkania odbędą się w dniach 28 i 30 marca 2012 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, przy ul. Racławickiej 56.

Zobacz więcej

2012-03-14 12:55

"Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą" – zapraszamy na zajęcia

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie zaprasza osoby poszukujące pracy na zajęcia pt. "Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą".

Zobacz więcej

2012-03-13 17:25

V Posiedzenie Rady Programowej MPKU

13 marca 2012 roku odbyło się V Posiedzenie Rady Programowej Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, któremu przewodniczył wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela.

Zobacz więcej

2012-03-12 13:45

Doradcy zawodowi z CIiPKZ na Sądeckich Targach Uczelni Wyższych

7 marca 2012 r. podczas XIV Sądeckich Targów Uczelni Wyższych, doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu udzielali indywidualnej informacji zawodowej oraz prezentowali usługi poradnictwa zawodowego młodzieży ostatnich klas szkół średnich z miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Zobacz więcej

2012-03-12 13:45

Konkurs dla uczniów

Zapraszamy gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz domy kultury do udziału w Konkursie Edukacyjnym „Graj, doświadczaj, działaj”, organizowanym w ramach II Małopolskiego Dnia Uczenia się.

Zobacz więcej

2012-03-12 13:20

Zapraszamy na zajęcia "Metody poszukiwania pracy" - 23 marzec 2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na zajęcia dla osób zainteresowanych uzyskaniem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy pn. "Metody poszukiwania pracy"

Zobacz więcej

2012-03-08 16:45

Wyniki rekrutacji do projektu "Konserwator"

Zapraszamy do zapoznania się z listami osób zakwalifikowanych na rozmowy z pracodawcami, organizującymi staże w ramach projektu "Konserwator".

Zobacz więcej

2012-03-05 10:15

Warsztaty EURES w subregionie tarnowskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Grantu EURES 2011/2012 organizuje na terenie Małopolski warsztaty promujące usługi sieci EURES i mobilność zawodową.

Zobacz więcej

2012-03-01 10:35

Wystawa zdjęć "Ponad 20 lat Publicznych Służb Zatrudnienia w obiektywie".

Wystawa została zorganizowana z okazji Gali uświetniającej Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce – 27 stycznia 2012 r. Zapraszamy Państwa do podróży… Podrózy pełnej wspomnień.

Zobacz więcej

2012-03-01 08:15

Spotkanie "Mobilność zawodowa i geograficzna – wspólne obszary współpracy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach realizacji EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia, zorganizował spotkanie w dniu 28 luty 2012 r. pt. „Mobilność zawodowa i geograficzna – wspólne obszary współpracy”.

Zobacz więcej