Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2012 / kwiecień 2012

kwiecień 2012

2012-05-21 15:05

Najwyższy czas na jakość szkoleń

21 maja w Pałacu Krzysztofory naukowcy, przedstwiciele instytucji szkoleniowych, publicznych służb zatrudnienia oraz pracodawcy dyskutowali o odpowiedzialności różnych środowisk za jakość kształcenia.

Zobacz więcej

2012-04-26 14:50

Barometr zawodów 2012

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z publikacją podsumowującą drugą pełną edycję badania Barometr zawodów.

Zobacz więcej

2012-04-26 09:55

Weekend majowy - godziny pracy urzędu

WUP w Krakowie informuje, że w dniach: 30 kwietnia (poniedziałek), 2 maja (środa) oraz 4 maja (piątek) urząd pracuje tak, jak w normalny dzień roboczy.

Zobacz więcej

2012-04-25 11:55

Warsztaty dla polskich i słowackich pośredników pracy

Słowaccy i polscy pośrednicy pracy z przygranicznych instytucji rynku pracy uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2012-04-23 13:00

Informacja zawodowa na odległość - skorzystaj ze Skype'a

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie zapraszają do korzystania z usługi, jaką jest informacja zawodowa "na odległość".

Zobacz więcej

2012-04-20 15:05

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z wynikami pierwszej edycji badania losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce.

Zobacz więcej

2012-04-19 12:15

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych na Europejskich Dniach Pracy

Czy wiesz, w jakim kierunku, odpowiadającym Twoim zainteresowaniom zawodowym, rozwijać swoje umiejętności i planować przyszłość edukacyjno-zawodową? Na jakie oferty staży, praktyk lub pracy zwracać uwagę?

Zobacz więcej

2012-04-18 15:15

Europejskie Dni Pracy 2012 - ważna informacja dla wystawców!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o przedłużeniu przyjmowania zgłoszeń wystawców na Targi Pracy, które odbędą się 10 maja 2012 roku w ramach Europejskich Dni Pracy 2012.

Zobacz więcej

2012-04-17 13:55

Metody poszukiwania zatrudnienia - zapraszamy na zajęcia!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na zajęcia dla osób zainteresowanych uzyskaniem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy pn. "Metody poszukiwania pracy"

Zobacz więcej

2012-04-12 07:50

"Sztuka planowania czasu" - zapraszamy na zajęcia

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie zaprasza na zajęcia "Sztuka planowania czasu".

Zobacz więcej

2012-04-11 08:55

Europejskie Dni Pracy 2012

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Małopolski na Europejskie Dni Pracy 2012, które odbędą się w dniach 7-10 maja 2012 r. w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Zobacz więcej

2012-04-06 12:50

Metoda Edukacyjna - zapraszamy na cykl indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym

Zapraszamy na cykl indywidualnych oraz grupowych spotkań z doradcą zawodowym realizowanych w podejściu "Metody Edukacyjnej", dzięki którym opracujesz plan swojego rozwoju zawodowego.

Zobacz więcej

2012-04-06 11:30

Jak rozmawiać z pracodawcą? - Zapraszamy na warsztaty!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na warsztaty "Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą".

Zobacz więcej

2012-04-06 09:45

Konkurs "Graj, doświadczaj, działaj" – wyniki I etapu

Decyzją Komisji Konkursowej do II etapu Konkursu Edukacyjnego „Graj, doświadczaj, działaj” zakwalifikowało się 15 drużyn, które w I etapie uzyskały minimum 32,5 pkt.

Zobacz więcej

2012-04-04 12:25

Działania na rzecz osób przebywających w zakładach karnych na terenie subregionu tarnowskiego

Za nami kolejny kwartał, w którym tarnowskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizowało działania adresowane do osadzonych przebywających w zakładach karnych w Tarnowie, Tarnowie - Mościcach oraz w Nowym Wiśniczu.

Zobacz więcej

2012-04-03 08:45

Małopolski Dzień Uczenia się 2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza instytucje do włączenia się w organizację II Małopolskiego Dnia Uczenia się poza Krakowem, Nowym Sączem i Tarnowem.

Zobacz więcej