Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2013 / listopad 2013 / Seminarium o Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Seminarium o Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Partnerstwo dla kształcenia ustawicznego to rozwiązanie, które chce promować Ministerstwo Edukacji Narodowej, dlatego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie przygotowało seminarium.

Seminarium Rola partnerstwa w koordynacji polityki na rzecz uczenia się dorosłych na poziomie regionalnym. Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego jako przykład dobrej praktyki odbędzie się 27 i 28 listopada 2013 r. w Tyńcu i Krakowie, będzie elementem upowszechniania w Polsce dokumentu Europejska agenda na rzecz uczenia się dorosłych, który został przyjęty podczas sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. 

Jednym z najważniejszych wyzwań, wymienionych w Agendzie oraz w dokumencie strategicznym Perspektywa uczenia się przez całe życie, przyjętym przez Radę Ministrów we wrześniu br., jest koordynacja działań i inicjatyw na rzecz dobrej jakości edukacji osób dorosłych. Wyzwanie to wymaga zaangażowania wielu instytucji, organizacji i partnerów, w tym wielu podmiotów spoza systemu edukacji. Jest przy tym istotne na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W ramach planowanego seminarium zaprezentowane zostaną doświadczenia koordynacji edukacji i uczenia się dorosłych w Małopolsce, a podczas warsztatów powstaną wspólnie rekomendacje dotyczące wdrożenia tych rozwiązań w innych regionach Polski oraz na poziomie krajowym.

Wszystkie zainteresowanych udziałem w seminarium zapraszamy do kontaktu  pod numerem telefonu: 12 619 84 12 lub e-mailem: pfk@wup-krakow.pl. O kontakt prosimy do 25.11.2013 r., uprzejmie informujemy, że liczba miejsc ograniczona.

Zobacz szczegółowy program seminarium