Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2013 / listopad 2013 / Spotkanie z kuratorami sądowymi - tarnowscy doradcy w sądzie

Spotkanie z kuratorami sądowymi - tarnowscy doradcy w sądzie

Na zaproszenie Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Tarnowie 27 listopada odbyło się pierwsze wspólne spotkanie doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i działających na terenie subregionu tarnowskiego kuratorów sądowych.

Doradcy zawodowi mieli możliwość zapoznania uczestników spotkania z działaniami WUP w Krakowie w zakresie poradnictwa zawodowego i wsparcia oferowanego osobom poszukującym zatrudnienia. W trakcie spotkania przedstawiono także zagadnienia związane z sytuacją na małopolskim rynku pracy oraz zmianami jakie zaszły w ciągu ostatniego roku na rynkach lokalnych. Zainteresowanie wzbudziła również prezentacja dot. możliwości zdobycia informacji o zawodach, przydatnych wiadomości o sytuacji na rynku pracy oraz sposobach wyszukiwania szkoleń zawodowych.

Uczestnikom w trakcie spotkania przedstawiono także działania realizowane w WUP w Krakowie kierowane do osób osadzonych. Spotkanie zakończyło się  określeniem kierunków dalszej współpracy i tematyki kolejnych spotkań.