Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2013 / listopad 2013 / Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2013 - Co się działo w Nowym Sączu?

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2013 - Co się działo w Nowym Sączu?

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, z usług CIiPKZ w Nowym Sączu skorzystało łącznie 297 osób.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2013 - Co się działo w Nowym Sączu?

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2013

Jak założyć działalność gospodarczą? Kto może mi pomóc w pierwszym okresie realizacji własnego biznesu? Jakie doświadczenia mają inni młodzi przedsiębiorcy?

Odpowiedzi na te i inne pytania można było uzyskać podczas seminarium pt. „I Ty możesz zostać przedsiębiorcą” zorganizowanym w dniu 18.11.2013r. w Nowym Sączu przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z sądeckich i gorlickich szkół średnich oraz osoby zainteresowane założeniem własnego biznesu. Seminarium miało przede wszystkim charakter praktyczny.

W ramach tej części spotkania 4 młodych, nowosądeckich przedsiębiorców z branży elektronicznej, reklamowej oraz meblowej podzieliło się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami w prowadzeniu własnego biznesu. Bezpośredniość oraz swoboda wypowiedzi zaproszonych przedsiębiorców zachęciła młodą publiczność do zadawania licznych pytań. Z kolei przedstawiciele Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu zachęcali uczestników spotkania do szukania własnego pomysłu na biznes, dzieląc się przy tym swoimi doświadczeniami w tym zakresie i prezentując nowopowstały Park Technologiczny w Nowym SączuPonadto uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jakie są prawne procedury założenia własnej działalności gospodarczej oraz czym zajmuje się Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości i jaka jest jego rola we wspieraniu młodych przedsiębiorców. Na zakończenie przedstawiono praktyczne sposoby gospodarowania własnymi zasobami.  

Prezentacja pt. „Przedsiębiorczość – Droga do wolności finansowej” przedstawiona przez Klub Biznesowy w Nowym Sączu została nagrodzona ze strony uczestników spotkania brawami.

Seminarium realizowane było w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu. W seminarium uczestniczyło 49 osób.

Kolejnym wydarzeniem ŚTP były rozgrywki Chłopskiej Szkoły Biznesu przeprowadzone wśród młodzieży szkoły średniej w Gorlicach, które jak zwykle cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Wzięło w nich udział 58 uczniów.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zakończył w dn. 22.11.2013 r. - Dzień Informacji Biznesowej, który odbył się w na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu.  Uczestniczyła w nim grupa 45 osób odbywających karę pozbawienia wolności, a zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości. Przygotowano dla nich specjalny program, na który składały się wystąpienia partnerów rynku pracy i in., tj. Wydz. ds. Przedsiębiorczości UM Nowy Sącz, Urzędu Skarbowego, przedstawiciela Klubu Biznesowego oraz MARR.  

Już w trakcie prezentacji, padało wiele pytań nt. możliwości założenia własnej działalności gospodarczej, wyboru form opodatkowania, pozyskania dotacji oraz pożyczek, a także możliwości inwestowania przyszłych nadwyżek finansowych. Przerwy były okazją do kontynuacji dyskusjiz expertami.

Dodatkowo, utworzone zostało stoisko wyposażone w  broszury, ulotki oraz i informacje zawodowe, zachęciło uczestników do korzystania i pogłębiania swojej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości.

Podsumowując:

  • Seminarium „I ty możesz zostać przedsiębiorcą” wzięło udział 9 prelegentów i 49 uczestników 
  • z grupowej informacji zawodowej w ramach Dnia Informacji Biznesowej skorzystało 45 osób 
  • z grupowej informacji zawodowej „Czy nadaję się na przedsiębiorcę” z wykorzystaniem gry „Chłopska Szkoła Biznesu” - skorzystało 58 osób
  • 145 osób skorzystało z iindywidualnych informacji zawodowych