Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2013 / grudzień 2013 / Absolwenci startują w zawodzie

Absolwenci startują w zawodzie

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że barierę w dostępie do szkół zawodowych (policealnych, techników i zasadniczych szkół zawodowych) stanowi odległość od miejsca zamieszkania do danej placówki oświatowej. Codzienne dojazdy do szkół, podejmowanie pierwszej pracy, wysokość zarobków, zakładanie własnej działalności gospodarczej oraz bezrobocie i bierność zależą od wielu czynników. Czy miejsce zamieszkania ma wpływ na sukces zawodowy i edukacyjny?

Opracowanie udziela odpowiedzi na pytania związane głównie z dostępem komunikacyjnym „do" i „z". Częstym powodem wyboru danej szkoły jest bowiem nie tylko jakość nauczania, preferencje i zdolności uczniów, ale również położenie placówki w pobliżu miejsca zamieszkania. Publikacja pokazuje, jak wyglądają dojazdy uczniów do szkoły i do pierwszej podjętej pracy po okresie edukacji, czym są migracje wewnętrzne i zewnętrzne oraz jak wygląda dostępność szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Badanie przeprowadzono na grupie 7 tys. absolwentów.

Co powinniśmy wiedzieć o zawodowym starcie małopolskich absolwentów?

  • Uczniowie techników dojeżdżający do szkoły spoza miejscowości, w której mieszkają, przez cały okres swojej edukacji spędzali na dojazdach średnio 506 godzin, co można przeliczyć na prawie 63 dni robocze!
  • Uczniowie dojeżdżający do szkoły położonej w innej miejscowości korzystali głównie z komunikacji autobusowej PKS lub bus. Pociągiem podróżowało zaledwie 1,6% uczniów.
  • Egzaminy zawodowe najlepiej poszły osobom, które... dojeżdżały do szkół z punktów średnio- i bardzo oddalonych (>20km). Za to uczniowie miejscowi radzili sobie najgorzej. Jednym z czynników, który może wyjaśnić tę zależność, jest część praktyczna egzaminu. Zdaniem autorów raportu osoby dojeżdżające wywodzą się zazwyczaj z obszarów wiejskich, gdzie mają większą dostępność do urządzeń mechanicznych i narzędzi.
  • Wśród badanych absolwentów małopolskich szkół odsetek pierwszej pracy jest wyższy wśród mężczyzn niż dla kobiet. Odwrotne zjawisko występuje tylko w dwóch powiatach: tatrzańskim i wielickim. Wynika to z faktu, że na obszarach tych dominuje sektor usług, np. obsługa turystów w regionie tatrzańskim.
  • Miejsce, w którym osoba się uczyła, wcale nie jest równoznaczne z miejscem późniejszego pobytu absolwenta. Po ukończeniu szkoły absolwenci często wracali do miejscowości, z których pochodzili. Dotyczy to m.in. gmin: Klucze, Bolesław, Ujście Gorlickie, Babice, Kalwaria Zebrzydowska, czy Bukowina Tatrzańska.


Publikacja Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów została przygotowana na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przez dr. Roberta Guzika z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. Krzysztofa Wiedermanna z Uniwersytetu Pedagogicznego. Wybrane informacje zawiera broszura o takim samym tytule jak raport. Obydwa opracowania można znaleźć w dziale Badania i analizy / Badania cykliczne