Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2013 / grudzień 2013 / Projekt WUP laureatem Konkursu „Dobre Praktyki EFS”

Projekt WUP laureatem Konkursu „Dobre Praktyki EFS”

Projekt „Konserwator - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” znalazł się w gronie 7 najlepszych projektów EFS 2013.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało o rozstrzygnięciu Konkursu „Dobre praktyki EFS 2013". Spośród 83 zakwalifikowanych zgłoszeń, nadesłanych zarówno przez projektodawców jak i Instytucje Pośredniczące i Instytucje Pośredniczące II stopnia, wyłoniono 7 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2013”.
Wybrane projekty przeszły dwustopniową weryfikację: projekty najwyżej ocenione w pierwszym etapie, na podstawie przesłanego formularza opisu i materiałów dodatkowych, były przedmiotem obrad jury konkursowego, złożonego z przedstawicieli Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia, Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Zarządzającej PO KL, Krajowego Ośrodka EFS oraz ekspertów zewnętrznych zajmujących się tematyką EFS.

Oceniajacy brali pod uwagę takie kryteria, jak: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.
Nagrodzone projekty otrzymują tytuł: Najlepsza inwestycja w człowieka”. Dwóch reprezentantów z najlepszych projektów weźmie udział w wizycie studyjnej do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty nagrodzone

 1. Konserwator - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
  Projektodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 2. Praca bez barier
  Projektodawca: Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu
 3. Teraz człowiek
  Projektodawca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

Projekty wyróżnione

 1. Bliżej marzeń
  Projektodawca: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
 2. Świat dobrej przyszłości
  Projektodawca: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Lublin
 3. e-Doświadczenia w fizyce
  Projektodawca: Politechnika Gdańska
 4. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
  Projektodawca: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa