Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2013 / grudzień 2013 / WUP w Krakowie doceniony przez Bank Światowy

WUP w Krakowie doceniony przez Bank Światowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie został zaproszony do Tbilisi, by zaprezentować doświadczenia związane z realizacją projektu "Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji".

Seminarium „Labor Market Monitoring and Analysis Experience of Selected EU Countries" odbyło się pod koniec 2013 roku. W Tibilisi spotkali się przedstawiciele ministerstw pracy oraz edukacji Armenii i Gruzji,  aby rozmawiać o najciekawszych - w ocenie Banku Światowego -  inicjatywach z zakresu rozwoju informacji o rynku zatrudnienia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie reprezentował Adam Biernat, kierownik projektu "Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji". W swoim wystąpieniu przedstawił doświadczenia i rekomendacje związane z powstaniem i prowadzeniem Obserwatorium przez WUP w Krakowie. Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem uczestników -  dopytywali zwłaszcza o metodologię i praktyki w prowadzeniu badania „Barometr zawodów", rozwiązania organizacyjne Obserwatorium oraz wykorzystywanie informacji z badań i analiz w procesach decyzyjnych.

 

 

Obok krakowskiego WUP-u w seminarium wzięli udział: przedstawiciele niemieckiego Instytutu Badań Zatrudnienia (IAB), czeskiego Krajowego Obserwatorium Zatrudnienia i Szkoleń oraz polskiego projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński.

Jan Rutkowski, główny ekonomista Biura Krajowego Banku Światowego w Warszawie, podkreślał, że wybór zaproszonych instytucji nie był przypadkowy i wynikał z przeprowadzonego przez Bank rozeznania. Wyselekcjonowano zatem wyróżniające się w poszczególnych krajach inicjatywy, które mogą posłużyć jako źródło dobrych praktyk dla Gruzji i Armenii. Obecność w Gruzji była więc potwierdzeniem eksperckiej roli WUP w Krakowie w zakresie prowadzenia badań i analiz rynku pracy.

Seminarium było częścią długoterminowej aktywności Banku Światowego w regionie Południowego Kaukazu. Zostało zorganizowane w związku z zainteresowaniem Armenii i Gruzji poprawą jakości i rozszerzenia zakresu informacji o rynku pracy.