Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2013 / luty 2013

luty 2013

2013-02-28 12:00

Rozgrywka gry symulacyjnej „Chłopska szkoła biznesu”

27 lutego przeprowadzono pierwszą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie rozgrywkę gry symulacyjnej „Chłopska szkoła biznesu”.

Zobacz więcej

2013-02-26 13:55

Na rzecz osób starszych na rynku pracy

W piątek 22 lutego 2013 roku w Krakowie odbyła się kolejna konferencja regionalna „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność Pokoleń”, organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Zobacz więcej

2013-02-26 10:10

"Radzenie sobie ze stresem" – zapraszamy na zajęcia w Tarnowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie zaprasza na warsztat pn. "Radzenie sobie ze stresem".

Zobacz więcej

2013-02-25 08:00

Spotkanie „Lokalny klaster społeczny – szansą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

W dniu 21 lutego br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie odbyło się spotkanie „Lokalny Klaster Społeczny – szansą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w regionie tarnowskim.

Zobacz więcej

2013-02-22 08:20

Krakowskie Targi Kariery

Już 7 marca 2013 roku na Krakowskim Kampusie UJ, odbędzie się wiosenna edycja Krakowskich Targów Kariery na UJ. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Zobacz więcej

2013-02-18 15:05

Wsparcie dla zwalnianych pracowników

Pracownicy małopolskich firm, którzy są zagrożeni utratą pracy lub zostali zwolnieni, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia oferowanego przez urzędy pracy.

Zobacz więcej

2013-02-13 19:00

5 lat Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

VI Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę” odbędzie się 4 marca 2013 roku pod hasłem „Stawiamy na współpracę”. Przedstawiciele instytucji należących do partnerstwa będą na niej obchodzić jubileusz 5-lecia MPKU.

Zobacz więcej

2013-02-07 13:45

Od zwolnienia do zatrudnienia pracownika – jak to zrealizować?

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”, w ramach którego oferowane jest wsparcie dla pracodawców/inwestorów w zakresie zwolnień oraz rekrutacji pracowników.

Zobacz więcej

2013-02-07 10:20

Zakończyła się rekrutacja do projektu "Konserwator"

Kandydaci do projektu "Konserwator" mogli składać swoje formularze zgłoszeniowe do 22 lutego. Obecnie trwa weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków.

Zobacz więcej

2013-02-07 09:30

Jesteś niepracującym rodzicem? Określ ważne dla Ciebie cele

Jesteś niepracującym rodzicem? Chcesz określić ważne dla Ciebie cele w obszarze zawodowym i/ lub osobistym oraz opracować plan ich osiągnięcia?

Zobacz więcej

2013-02-05 14:00

Organizatorzy form wsparcia w w projekcie „Konserwator” wyłonieni

23 stycznia zakończyło się składanie ofert na organizację zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych w ramach projektu.

Zobacz więcej

2013-02-04 15:55

Święto pracowników publicznych służb zatrudnienia

27 stycznia obchodzimy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W Małopolsce po raz drugi świętowaliśmy go wspólnie na Gali, która odbyła się 1 lutego w Operze Krakowskiej. W dniach poprzedzających wydarzenie zorganizowany został również Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy.

Zobacz więcej

2013-02-01 08:50

„Młodzież – spotkanie z rynkiem pracy”

Z końcem 2012 roku tarnowskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zakończyło pilotażowe przedsięwzięcie, w którym udział wzięła młodzież maturalna liceów ogólnokształcących.

Zobacz więcej