Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2013 / luty 2013 / Spotkanie „Lokalny klaster społeczny – szansą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Spotkanie „Lokalny klaster społeczny – szansą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

W dniu 21 lutego br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie odbyło się spotkanie „Lokalny Klaster Społeczny – szansą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w regionie tarnowskim.

Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. W trakcie pierwszej części uczestnicy zapoznali się z działaniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wspierającymi osoby poszukujące zatrudnienia w poszukiwaniu pracy i planowaniu rozwoju zawodowego. Następnie zebrani wysłuchali informacji o projektach współfinansowanych z EFS skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz prezentacji nt. metody Trenera Zatrudnienia Wspieranego, jako nowej usługi aktywizacji zawodowej.

Drugą część spotkania poświęcono Projektowi „Progressus - innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych". Projekt oraz zasady tworzenia lokalnego klastra społecznego przedstawiła zaproszona ambasador Projektu „Progressus"        w Małopolsce. Prezentacja była dla uczestników inspiracją do wymiany doświadczeń w zakresie realizowanych działań i współpracy partnerskiej na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Na zakończenie spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych zapoznali się ze zbiorami informacji zawodowych i o rynku pracy w Sali Informacji Zawodowej, z funkcjonowaniem Sali InterpracaNet oraz Punktu Informacyjnego  Europejskiego Funduszu Społecznego.