Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2013 / marzec 2013

marzec 2013

2013-03-29 11:55

"Barometr zawodów 2013" - raport podsumowujący badanie

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z publikacją podsumowującą trzecią pełną edycję badania "Barometr zawodów".

Zobacz więcej

2013-03-28 14:55

Losy absolwentów szkół zawodowych - wybrane wyniki badania

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zaprasza do zapoznania się z wybranymi wynikami kolejnej edycji badania losów absolwentów szkół zawodowych.

Zobacz więcej

2013-03-28 10:00

Partnerstwo – wartość dodana

Po pięciu latach kończy się kolejny projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Ale nie kończy się współpraca ponad 100 instytucji tworzących partnerstwo na rzecz poprawy obsługi małopolskiego inwestora.

Zobacz więcej

2013-03-26 14:00

Na rzecz więźniów

„Dzień informacji – informacja to drogowskaz” to kolejna inicjatywa WUP Kraków na rzecz osadzonych. Wydarzenie wpisuje się w trwającą niemal dwa lata współpracę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej.

Zobacz więcej

2013-03-26 09:20

Roczna ocena sytuacji na rynku pracy

Małopolanie są coraz bardziej przedsiębiorczy. Coraz więcej osób zdobywa wyższe wykształcenie i jest ich więcej niż średnio w kraju. Należymy do grupy 3 najbardziej aktywnych szkoleniowo województw.

Zobacz więcej

2013-03-25 14:15

Wyniki rekrutacji - "Konserwator" 2013

Uprzejmie informujemy, że zakończyły się już rozmowy kwalifikacyjne na stanowiska pracy subsydiowanej i staże zawodowe w tegorocznej edycji projektu „Konserwator”

Zobacz więcej

2013-03-25 08:55

10-tysięczny wniosek w Małopolsce

W Małopolsce to już 10-tysięczna próba zdobycia dodatkowych pieniędzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wsparcie rozwoju edukacyjnego i zawodowego mieszkańców regionu.

Zobacz więcej

2013-03-22 15:55

Jeden procent dla Małopolski

Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie się z fiskusem. Wypełniając PIT nie zapominajmy o możliwości przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Najlepiej z Małopolski!

Zobacz więcej

2013-03-19 11:35

Razem dla pracodawców – konferencja podsumowująca

27 marca w Krakowie odbędzie się konferencja podsumowująca działania projektu „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”.

Zobacz więcej

2013-03-19 09:45

VIII seminarium z cyklu "Informacja to drogowskaz – partnerskie współdziałanie

Pracownicy Gminnych Bibliotek Publicznych powiatu tarnowskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wzięli udział w zeszły piątek, 15 marca br., w seminarium z cyklu „Informacja to drogowskaz – partnerskie współdziałanie”.

Zobacz więcej

2013-03-18 15:25

Badanie uczniów małopolskich szkół zawodowych

WUP w Krakowie - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zaprasza do zapoznania się z wynikami czwartej edycji badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych.

Zobacz więcej

2013-03-15 10:25

Polsko-słowackie porozumienie dla rynku pracy

13 marca w Nowym Sączu przedstawiciele 65 instytucji z Polski i Słowacji podpisali porozumienie o wspólnym działaniu dla przygranicznego rynku pracy.

Zobacz więcej

2013-03-13 10:25

Pospolite ruszenie doradców

WUP w Krakowie zaprasza do udziału w spotkaniu tematycznym pt. "Wyzwania dla doradztwa zawodowego". Spotkanie odbędzie się 22 marca w godz. 11:00-14:00.

Zobacz więcej

2013-03-13 08:50

Na rzecz polsko-słowackiego rynku pracy

Już od dziewięciu lat Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie współpracuje ze słowackimi służbami zatrudnienia. Uroczyste podpisanie umów o współpracy nastąpi podczas konferencji podsumowującej projekt „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" - 13 marca br. w Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2013-03-12 14:10

Spotkania informacyjno-warsztatowe EURES w regionie tarnowskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach grantu EURES 2012/2013 organizuje na terenie Małopolski spotkania promujące usługi sieci Europejskich Służb Zatrudnienia i mobilność zawodową w krajach UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtenstein i Szwajcarii.

Zobacz więcej

2013-03-12 08:25

Portal o transgranicznym rynku pracy

W ramach projektu „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy” uruchomiony został portal internetowy www.praca-plsk.eu. Stanowi on kompendium wiedzy na temat rynku pracy w regionie przygranicznym Polski i Słowacji.

Zobacz więcej

2013-03-07 12:55

Między pracą a macierzyństwem

W Krakowie 15 marca odbędzie się konferencja pod hasłem „Między pracą a macierzyństwem, czyli mama może wszystko”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Spotkanie ma na celu pokazanie pozytywnych przykładów kobiet łączących rozwój osobisty i zawodowy z macierzyństwem.

Zobacz więcej

2013-03-06 15:00

Wyniki rekrutacji - Konserwator

W projekcie "Konserwator" zostały przygotowane listy osób, które będą kierowane na rozmowy kwalifikacyjne do tegorocznych organizatorów miejsc pracy i staży zawodowych.

Zobacz więcej

2013-03-05 08:50

Małopolska jest otwarta na wiedzę

W poniedziałek, 4 marca podczas VI Konferencji Małopolska otwarta na wiedzę przedstawiciele firm oraz instytucji rynku pracy i szkoleń, samorządowcy, naukowcy dyskutowali o jakości szkoleń.

Zobacz więcej

2013-03-01 13:55

Barometr zawodów 2013

WUP Kraków - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zaprasza do zapoznania się z wynikami kolejnej edycji badania „Barometr zawodów”.

Zobacz więcej