Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2013 / marzec 2013 / Małopolska jest otwarta na wiedzę

Małopolska jest otwarta na wiedzę

W poniedziałek, 4 marca podczas VI Konferencji Małopolska otwarta na wiedzę przedstawiciele firm oraz instytucji rynku pracy i szkoleń, samorządowcy, naukowcy dyskutowali o jakości szkoleń.

Wydarzenie podsumowało również 5 lat pracy Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Skupia ono instytucje, które działają wspólnie na rzecz rozwoju uczenia się przez całe życie w regionie.

Instytucje, które zaangażowały się w 2008 roku we współpracę w ramach tej oddolnej inicjatywy, chciały mówić jednym głosem w sprawach kluczowych dla uczenia się przez całe życie w Małopolsce, głosem, który byłby słyszalny przez osoby decydujące o kierunkach regionalnej polityki dotyczącej kształcenia ustawicznego. Chciały przedstawiać własne propozycje zmian w tym obszarze, były też zainteresowane współpracą na rzecz promowania wśród mieszkańców Małopolski postawy otwartej na edukację.

 

O uczeniu się przez całe życie jako sprawie międzyresortowej rozmawiali uczestnicy panelu decydentów Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Paweł Chorąży - Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Andrzej Martynuska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Stanisław Drzażdżewski - Radca Generalny w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Jean Vanoye - Przewodniczący Fundacji Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem.

Wicemarszałek Ciepiela podkreślił, że podnoszenie kwalifikacji ludzi dorosłych to nie tylko wyzwanie stojące przed Województwem Małopolskim i Polską, ale również całą Europą. - Mamy świadomość, że tylko ustawiczne podnoszenie kwalifikacji może sprawić, że będziemy konkurencyjni. To nie tylko kwestia gospodarki, ale również wymiaru społecznego. Obecnie żyjemy znacznie dłużej i dłużej chcemy być aktywni - w tym kontekście szkolenie ustawiczne ma ogromne znaczenie - zaznaczył. Podkreślił także znaczenie Partnerstwa, w którym aż 126 instytucji z Małopolski angażuje się w ideę kształcenia ustawicznego.

Konferencja była również okazją do przedstawienia efektów pracy Partnerstwa w zakresie jakości szkoleń, wspólnej pracy partnerskiej oraz zbliżenia edukacji i rynku pracy. O wszystkich tych zagadnieniach rozmawiali eksperci: prof. Grażyna Prawelska - Skrzypek z Instytutu Spraw Publicznych UJ, prof. Jarosław Górniak z Instytutu Socjologii UJ, dr Agnieszka Chłoń - Domińczak z Instytutu Badań Edukacyjnych, a także goście zagraniczni: Céline Marchal, reprezentująca belgijską instytucję rynku pracy FOREM i Thierry Raynal z Pôle Emploi Direction Régionale Rhône Alpes.

Efekty prac Partnerstwa

W Małopolsce powstał nowatorski w skali całego kraju projekt Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. Jest to narzędzie zapewniania jakości szkoleń. Instytucjom uczącym daje ono wskazówki, jak świadczyć usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie, a mieszkańcom ułatwia wybór wartościowych ofert kształcenia. Już od 4 marca firmy będą mogły poddać się audytowi, dzięki któremu będą miały szansę sprawdzić, czy spełniają Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych (MSUES).

Małopolskie Standardy zostały opracowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Później były długo konsultowane m.in. z firmami szkoleniowymi oraz instytucjami zamawiającymi szkolenia, skupionymi w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Model standardów edukacyjno - szkoleniowych odnosi się do czterech elementów: usługi edukacyjno - szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych. Model ma być podstawą do kompleksowego weryfikowania jakości szkoleń dostępnych na rynku. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowcych zawierają również m.in. zasady przyznawania znaku jakości, charakterystykę organizacji przyznającej taki znak oraz mechanizm jej wyłaniania, a także procedury akredytacji.

Standardy były już sprawdzane przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w 20 instytucjach szkoleniowych. Celem pilotażu było udoskonalenie projektu MSUES do wersji praktycznej, możliwej do zastosowania na rynku. Z myślą o tych, którzy dbają o jakość usług szkoleniowych swojej firmy, szukają wiedzy o zapewnianiu jakości i chcą lepiej poznać MSUES, został opracowany „Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno - Szkoleniowych".

W Małopolsce powstało również Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, a od 4 marca dostępne będzie narzędzie do samoewaluacji instytucji szkoleniowej pod kątem spełniania Małopolskich Standardów. Następnie firmy szkoleniowe będą mogły poddać się audytowi zewnętrznemu pod tym samym kątem i mieć szansę na uzyskanie znaku jakości. W kolejnych latach testowany będzie system bonów szkoleniowych, który pozwoli przedsiębiorcy na wybór oferty szkoleniowej odpowiedniej dla jego potrzeb, mając do dyspozycji bazę zweryfikowanych firm oferujących szkolenia.

Fotorelacja:

Podziękowania od Dyrektora Andrzeja Martynuski oraz Przewodniczącego Jean Vanoye dla instytucji i firm Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego za ostatnie 5 lat współnej pracy na rzecz jakości szkoleń i edukacji w Małopolsce:

Podpisanie paktu partnerskiego dotyczącego wspólnego działania w kolejnych latach na rzecz pracy, edukacji i szkoleń w Małopolsce: