Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2013 / wrzesień 2013

wrzesień 2013

2013-09-19 13:40

Obradowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia

We wtorek, 17 września odbyło się szesnaste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia IV kadencji. Rada obradowała tradycyjnie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zobacz więcej

2013-09-16 10:17

Badanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi badanie osób, które otrzymały w latach 2008-2012 dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz więcej

2013-09-16 09:50

Doradcy zawodowi z WUP pomagają studentom

Doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pomagają sądeckim studentom przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Zobacz więcej

2013-09-09 13:40

Włącz się w Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013

W dniach 14–20 października odbędzie się piąta, jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Zobacz więcej

2013-09-05 09:55

Spotkanie koordynatorów obszarów MPKU

Koordynatorów kluczowych obszarów działania Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 12 września w godzinach 12.30 - 15.00 w siedzibie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

Zobacz więcej

2013-09-05 09:50

Kolejny cykl spotkań dla doradców zawodowych

Doradców zawodowych i koordynatorów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Małopolsce zapraszamy na spotkania organizowane od 16 do 18 września.

Zobacz więcej

2013-09-05 08:46

Poznaj tajemnice rozmowy kwalifikacyjnej - Przyjdź na warsztaty!

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na warsztaty pn. "Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą"

Zobacz więcej

2013-09-03 15:19

Express do zatrudnienia – nowa metoda wsparcia bezrobotnych

W Tarnowie, 3 września została podpisana umowa, na mocy której 1000 osób bezrobotnych przejdzie pod opiekę prywatnej agencji zatrudnienia, która pomoże im w znalezienu pracy. To kolejny etap nowatorskiego projektu „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych", który jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z firmą doradczą KPMG Advisory oraz 6 powiatowymi urzędami pracy.

Zobacz więcej

2013-09-03 08:48

VII edycja konkursu „ludzka twarz EFS”

Na początku sierpnia została ogłoszona VII edycja konkursu dla dziennikarzy „ludzka twarz EFS”. Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Zobacz więcej