Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / grudzień 2014 / Głos pracodawców

Głos pracodawców

Co jest ważne dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi? Jak wprowadzić młodego człowieka do pracy w firmie? O tym rozmawiano na spotkaniu z pracodawcami, które 8 grudnia zorganizował WUP Kraków.

W business breakfast wzięło udział prawie 20 przedsiębiorców z różnych branż.  Byli zarówno przedstawiciele korporacji (Hitachi, IBM), dużych firm (ASPEN, Extend Vision, Capita, Inspire Solutions), jak również mniejszych  firm rodzinnych (New Man, Proins). Nie zabrakło przedstawicieli Małopolskiego Związku Pracodawców oraz Instytutu Rozwoju Biznesu.

To, co z całą pewnością wynika z rozmowy z pracodawcami, to ich troska o dobre przygotowanie młodych ludzi do pracy. To oni przecież będą stanowić najsilniejszy kapitał firmy. Przedsiębiorcy wskazywali tutaj jak cenną inicjatywą w formie jest mentoring. Systemu, z którego korzystają obie strony: młodzi, którzy uczą się od doświadczonych pracowników, a starsi pracownicy mają pewność, że ich doświadczenie będzie żyło dalej w firmie. Całość sprawdzi się jedynie wtedy, gdy będzie to rozwiązanie systemowe, wplecione w politykę firmy. Drugą propozycją podnoszoną przez pracodawców, aby dobrze „wychować" sobie pracownika, jest stworzenie jednostek edukacyjnych przy zakładzie pracy. Taka „przyzakładowa" szkoła kształciłaby  przyszłą kadrę przedsiębiorstwa.

Wszyscy pracodawcy na spotkaniu podkreślali wagę doświadczenia, które powinni zbierać młodzi ludzie (czy to w formie staży, praktyk, czy pracy wakacyjnej). System staży powinien być w firmie zorganizowany, sprzężony z polityką firmy i opieką nad stażystami. Najważniejsza cecha, którą cenią pracodawcy to samodzielność młodego człowieka. Przedstawiciele firm zgodzili się, że należy młodych wspierać, ale nie dawać rozwiązań za darmo (pojawiła się propozycja form wsparcia częściowo zwrotnych).  Pozytywnie opowiedzieli się za systemem podmiotowym i bonami, które gwarantują realizację szkoleń skrojonych na miarę.

Spotkanie z przedsiębiorcami to już kolejna inicjatywa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ma drodze do zbierania szerokiej opinii na temat oczekiwań, potrzeb, ale i barier stojących przed młodymi ludźmi. Wypowiedziały się organizacje i instytucje działające na rzecz młodzieży, sama młodzież, teraz przyszedł czas na pracodawców. Jednocześnie budowane jest szerokie partnerstwo instytucji, które wspólnie będą działać na rzecz poprawy sytuacji młodzieży na rynku pracy. Współpraca i opinie tak szerokiego grona przyczynią się do wypracowania wytycznych do konkursów regionalnych na projekty dla młodzieży, które w następnym roku będzie ogłaszał WUP Kraków.