Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / grudzień 2014 / Kiermasz POmysłów KapitaLnych

Kiermasz POmysłów KapitaLnych

Tradycyjne przedświąteczne targi na których prezentowane były ciekawe pomysły i inicjatywy dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i moc atrakcji dla dzieci. 7 grudnia w Forum Przestrzenie w Krakowie odbył się Kiermasz POmysłów Kapitalnych.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały efekty realizacji Programu w Małopolsce. Ponad 600 tys. Małopolan wzięło udział w różnego rodzaju projektach. Powstało 186 ośrodków wychowania przedszkolnego, prawie 25 tys. uczniów szkół zawodowych zakończyło udział w stażach i praktykach, a 15 tys. osób uruchomiło własną działalność gospodarczą. POKL miał również pozytywny wpływ na rozwój zawodowy pracowników i samych przedsiębiorstw. 82,4 tys. pracujących podniosło swoje kwalifikacje, a w ponad 30 tys. firm przeprowadzono szkolenia. Realizacja Programu w Małopolsce pozwoliła zaktywizować ponad 37 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powstało 39 spółdzielni socjalnych. W małych miejscowościach regionu zrealizowano 963 inicjatywy oddolne - małe projekty, które zintegrowały społeczność lokalną.  

W wydarzeniu wzięli udział również eksperci Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, którzy prezentowali efekty POKL oraz inicjatywy realizowane przez WUP wspierające Małopolan na rynku pracy.