Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / grudzień 2014 / Kolejne spotkanie na rzecz młodych

Kolejne spotkanie na rzecz młodych

W środę, 3 grudnia po raz kolejny spotkają się instytucje zaproszone do Partnerstwa na rzecz młodych. Eksperci WUP Kraków przedstawią diagnozę sytuacji osób młodych w Małopolsce.

Uczestnicy wydarzenia wspólnie pracować będą nad stworzeniem wytycznych dla wsparcia młodzieży w regionie. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowane wyników badań fokusowych przeprowadzonych wśród osób młodych. Badania zrealizowane zostały na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Po części prezentacyjnej odbędą się warsztaty, które mają na celu wskazanie grup oraz „podgrup" wśród populacji osób w wieku 15-29 najbardziej potrzebujących wsparcia w aktywizacji zawodowej, określenie kluczowych problemów oraz sposobu wsparcia.

Jest to już kolejne spotkanie instytucji młodzieżowych i działających na rzecz młodych w Małopolsce. Inicjatorem spotkań, które doprowadzą do zawiązania Partnerstwa na rzecz młodych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Działania partnerów przyczynią się do opracowania wytycznych do konkursów, które będą ogłaszane w 2015 r.

Czytaj więcej