Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / grudzień 2014 / Kolejne spotkanie na rzecz młodych

Kolejne spotkanie na rzecz młodych

3 grudnia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie spotkali się przedstawiciele instytucji działających na rzecz młodzieży. Było to kolejne spotkanie o charakterze roboczym. Instytucje wspólnie zastanawiały się, które grupy szczególnie należy objąć wsparciem, jakie są ich potrzeby, na jakie napotykają bariery.

Podczas wydarzenie zaprezentowana została diagnoza sytuacji młodzieży przygotowana przez ekspertów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakwie.  Z dokumentu zgromadzeni mogli dowiedzieć się, że działania na rzecz młodych nie zaczynamy od zera. Od lat wsparcie młodzieży znajduje się w kręgu zainteresowania samorządu. Zrealizowanych zostało wiele inicjatyw, również dzięki wsparciu z funduszy europejskich.

Tutaj więcej

Na spotkaniu zaprezentowane zostały również wyniki badan fokusowych przeprowadzonych na 7 grupach młodych ludzi z Małopolski: osobach niepełnosprawnych, młodych rodzicach, studentach, wychowankach domów dziecka, wychowankach młodzieżowych ośrodków wychowawczych, mieszkańców terenów wiejskich oraz powracających z zagranicy. Każda z grup została scharakteryzowana, opisana ze względu na wykształcenie, zainteresowania, aspiracje. W prezentacji pojawiły się również wątki dotyczące barier oraz możliwości zdobywania doświadczenia, podnoszenia kwalifikacji przez każdą z grup. Przedstawione zostało również nastawienie młodych do rynku pracy, czyli jaki go odbierają:  od skrajnie negatywnego (osoby z obszarów wiejskich, studenci, migranci), przez umiarkowane (osoby niepełnosprawne), po dobre (młodzież z ośrodków wychowawczych). W analizie grup widać duże rozbieżności w poziomie wykształcenia, aspiracji zawodowych młodych ludzi. Znacząca jest również polaryzacja opinii dotyczącej sensu edukacji. W kolejnej części warsztatowej instytucje wskazywały na swoje doświadczenia w pracy z wybranymi grupami, nakreślały bariery, najważniejsze problemy.

Po zebraniu całego materiały dotyczącego młodzieży, podsumowaniu efektów spotkania, zostaną wybrane kluczowe zagadnienia.  Partnerzy wspólnie wybiorą te najważniejsze, którym trzeba zaradzić i zdecydują jak skutecznie wesprzeć młodzież wchodzącą na rynek pracy.