Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / grudzień 2014 / Konferencja Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży

Konferencja Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży

15 grudnia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbędzie się uroczyste spotkanie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz osób młodych.

Wydarzenie będzie okazją do podsumowania wspólnych działań partnerów (instytucji młodzieżowych, działających na rzecz młodzieży oraz partnerów rynku pracy), którzy od kilku miesięcy wypracowywali założenia do konkursów na projekty dla młodych, które ogłaszane będą w 2015 r.

Dzięki głębokiej analizie: zebranym opiniom  instytucji, pracodawców, ale i samej młodzieży, wybrane zostały te grupy, które najbardziej potrzebują wsparcia. Wszystko to zostało uzupełnione o przygotowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie diagnozę sytuacji osób młodych w Małopolsce.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy oraz założenia konkursowe wraz ze wskazaniem grup potrzebujących szczególnego wsparcia. Jednym z punktów wydarzenia będzie również panel dyskusyjny pn. „Młodzi: aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy", w którym wezmą udział przedstawiciele instytucji rynku pracy, organizacji młodzieżowych, związków pracodawców oraz samej młodzieży.

Dzięki szerokiej współpracy partnerów, analizie wielu środowisk, przygotowane założenia i proponowane rozwiązania odpowiadać będą na potrzeby młodych oraz niwelować bariery i trudności na rynku pracy. Realizacja tych działań w formie projektów i inicjatyw  będzie możliwa już od przyszłego roku, kiedy to zostaną ogłoszone konkursy w ramach Programu Gwarancje dla Młodzieży.

Program wydarzenia

Przeczytaj więcej:

O Gwarancjach dla Młodzieży

O spotkaniu małopolskich instytucji działających na rzecz młodych

O spotkaniu z pracodawcami

O spotkaniach z młodzieżą