Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / grudzień 2014 / KONSERWATOR – pomysł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

KONSERWATOR – pomysł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

W piątek, 19 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyła się konferencja podsumowująca efekty projektu Konserwator - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Przez ostatnie 4 lata w ramach projektu Konserwator - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia wsparciem objęto 710 osób bezrobotnych, mających największe problemy ze znalezieniem pracy. Były wśród nich osoby młode bez doświadczenia zawodowego, ale także osoby powyżej 50 roku życia, często długotrwale bezrobotne. Uczestnicy projektu pracowali, bądź odbywali staż zawodowy w 99 małopolskich instytucjach kultury lub organizacjach pozarządowych zajmujących się problemami kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wsparte kadrowo muzea, skanseny, galerie, domy kultury mogły lepiej pracować i realizować swoje zadania programowe. Na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej  uczestnicy projektu pracowali w charakterze przewodników i konserwatorów dbających na co dzień o porządek i estetykę licznych obiektów sakralnych. Ponad połowa uczestników znalazła pracę po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt był realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w latach 2011 - 2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Dobre praktyki EFS 2013 - Najlepsza inwestycja w człowieka", organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Prezentacja

Publikacja promująca efekty projektu

Wystawa promująca efekty projektu cz. 1

Wystawa promująca efekty projektu cz. 2