Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / grudzień 2014 / Spotkanie z przedstawicielami agencji zatrudnienia Województwa Małopolskiego

Spotkanie z przedstawicielami agencji zatrudnienia Województwa Małopolskiego

W dniu 4 grudnia 2014 r., w siedzibie WUP Kraków, odbyło się spotkanie z przedstawicielami agencji zatrudnienia.

Spotkanie z przedstawicielami agencji zatrudnienia przebiegało pod hasłem „Współpraca z udziałowcami na regionalnym rynku pracy. Działalność agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

W pierwszej części spotkania przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP w Krakowie zaprezentował działalność sieci EURES na rzecz zwiększania mobilności na europejskim rynku pracy, w tym jeden z programów realizowanych w ramach pakietu Mobilna młodzież oraz inicjatywy Szanse dla młodzieży „Twoja pierwsza praca z EURES-em” - program mobilności zatrudnienia mający pomóc młodym Europejczykom w znalezieniu pracy lub odbyciu stażu w innych krajach UE. Również zostały przedstawione kwestie dotyczące reformy EURES 2014-2020, m.in. nowy skład sieci i cel rozszerzenia dostępności usług EURES dla poszukujących pracy i pracodawców poprzez rozszerzoną sieć instytucji będących uprawnionymi partnerami EURES i stowarzyszonymi partnerami EURES oraz kryteria ubiegania się podmiotów uprawnionych o udzielenie akredytacji do realizacji usług EURES.

Przedstawiciel Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w WUP w Krakowie zaprezentował uczestnikom spotkania Barometr zawodów w Małopolsce, narzędzie które  może być przydatne do codziennej pracy agencji zatrudnienia, natomiast koordynator merytoryczny projektu „Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania” omówił założenia i postęp prac w pilotażu tworzenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Druga część spotkania, którą poprowadzili przedstawiciel Zespołu Obsługi Instytucji rynku Pracy w WUP w Krakowie oraz przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Krakowie, była poświęcona omówieniu praw i obowiązków agencji zatrudnienia oraz zagadnieniom kontrolnym związanym z działalnością agencji zatrudnienia.

Prezentacje do pobrania dla uczestników spotkania:

  1. Współpraca z udziałowcami na regionalnym rynku pracy. Działalność agencji zatrudnieniaw świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  2. Barometr zawodów – Małopolska
  3. Zintegrowany System Kwalifikacji - IBE
  4. Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  5. Agencje zatrudnienia - kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy