Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / marzec 2014 / Aktywizacja zawodowa osób 50+ – doświadczenia europejskie

Aktywizacja zawodowa osób 50+ – doświadczenia europejskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w połowie marca br. uczestniczył w Tübingen, w Niemczech, w kolejnym spotkaniu partnerskim projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie”, finansowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci.

Głównym celem projektu jest poszukiwanie rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia dzięki nawiązaniu współpracy na poziomie europejskim.

 W ramach projektu zakłada się realizację następujących działań:

  • przedstawianie dobrych praktyk i działań realizowanych przez Partnerów w zakresie aktywizacji osób powyżej 50 roku życia,
  • opracowanie kwestionariusza/ankiety badania opinii dotyczącej zatrudniania osób powyżej 50 roku życia oraz przeprowadzenie badania opinii na wybranej grupie osób powyżej 50 roku życia i pracodawcach,
  • przygotowanie podręcznika zawierającego dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia.

 

W marcowym spotkaniu oprócz WUP Kraków, który reprezentowała Wioletta Niewola doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

  • University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education;
  • Labour Centre of the Government Office for Békés County;
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach;
  • Solidarity Overseas Service Malta;
  • ttg team traing GmbH.

 

Uczestnicy spotkania zaprezentowali sytuację osób 50+ na rynku pracy w krajach partnerskich oraz przedstawili stosowane przez siebie narzędzia i metody pracy z grupą osób 50+. WUP Kraków przedstawił wypracowany model Trenera Zatrudnienia Wspieranego, oraz realizowane projekty „Konserwator” oraz „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni”.

Na zaproszenie instytucji organizującej wizytę – ttg team traing GmbH, reprezentanci Job Center z Tübingen przedstawili działania swojej instytucji kierowane do osób 50+.