Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / marzec 2014 / Szkolenia z Kwestionariusza do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w Małopolsce

Szkolenia z Kwestionariusza do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w Małopolsce

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie rozpoczyna się cykl jednodniowych szkoleń z zakresu stosowania Kwestionariusza do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

Szkolenia rozpoczną się w Nowym Sączu 24 marca i potrwają do 26 marca 2014 r. Kolejne odbędą się w Krakowie w dniach od 27 marca do 31 marca 2014 r. oraz w Tarnowie 3 i 4 kwietnia 2014 r. Zainteresowanie jest tak duże, że zostaną zorganizowane dodatkowe terminy szkoleń.

W Nowym Sączu szkolenia odbędą się w siedzibie Zespołu Zamiejscowego, przy ul. Węgierskiej 146. Poprowadzą je: Danuta Binek, Iwona Pasierb oraz Marek Marczyk. Uczestniczyć w nich będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu, Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, a także Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.

Kwestionariusz do profilowania pomocy dla bezrobotnych, to nowe narzędzie stworzone celem pomocy pracownikom urzędów pracy w doborze najtrafniejszej formy wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia. W efekcie profilowania pracownicy urzędów pracy będą mogli wyłonić osoby najbardziej aktywne i gotowe do podjęcia zatrudnienia.

Wartością dodaną profilowania pomocy dla osób bezrobotnych będzie szersza współpraca Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i organizacjami pozarządowymi usprawniająca działania na rzecz pomocy bezrobotnym.