Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / kwiecień 2014 / „Kwestionariusz do profilowania pomocy osobom bezrobotnym” - szkolenia dla pracowników pup

„Kwestionariusz do profilowania pomocy osobom bezrobotnym” - szkolenia dla pracowników pup

3 i 4 kwietnia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, odbyła się I edycja szkoleń „Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych”. Szkolenie skierowane jest do pracowników powiatowych urzędów pracy przygotowujących się do pełnienia funkcji doradcy klienta.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy sposób postępowania  przez urzędy pracy przy obsłudze osób bezrobotnych, który opiera się na koncepcji profilowania pomocy. W tym procesie będzie wykorzystywany Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych -narzędzie rekomendowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. W pierwszej części pracownicy powiatowych urzędów pracy z: Bochni,  Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej i Tarnowa zapoznali się z koncepcją profilowania pomocy oraz metodyką stosowania samego Kwestionariusza. Drugą część szkolenia poświęcono ćwiczeniom praktycznym polegającym na wykorzystaniu elektronicznej wersji Kwestionariusza w systemie Syriusz w trakcie pracy z klientem.

Aktualnie są realizowane  szkolenia  dla pracowników powiatowych urzędów pracy subregionu krakowskiego   i tarnowskiego, natomiast  cykl szkoleń realizowany  w Nowym Sączu  dla pracowników subregionu nowosądeckiego został już zakończony.

Kolejne szkolenia z tego zakresu planowane są w tarnowskim Centrum w dniach 29 i 30 kwietnia 2014.