Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / kwiecień 2014 / Dzień Informacji Zawodowej – "Informacja drogowskazem na rynku pracy”

Dzień Informacji Zawodowej – "Informacja drogowskazem na rynku pracy”

Informacja drogowskazem na rynku pracy to kolejna wspólna inicjatywa realizowana w ramach partnerstwa przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie, skierowana do czytelników biblioteki. Jej celem jest upowszechnianie informacji i poradnictwa zawodowego wśród mieszkańców Tarnowa.

9 kwietnia br. w Filii Nr 8 MBP w Tarnowie młodzi ludzie nie posiadający doświadczenia zawodowego oraz wiedzy dotyczącej współczesnego rynku pracy, mięli możliwość skorzystania z oferty przygotowanej przez tarnowskie Centrum.

W tym dniu osoby zainteresowane wzięły udział w zajęciach warsztatowych w trakcie których mogły dowiedzieć się jak planować swój rozwój zawodowy i na co zwracać uwagę wybierając kierunek dalszego kształcenia oraz uzyskać informacje i wskazówki związane ze sprawnym funkcjonowaniem na rynku pracy.

Mogły również skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz wykonać badania testowe pozwalające na określenie swoich zainteresowań
i predyspozycji zawodowych, których znajomość jest istotna np. w trakcie wyboru lub zmiany zawodu, uczelni, miejsca pracy.

Odwiedzający stoisko informacyjno - konsultacyjne Centrum zadawali pytania dotyczące m.in. poszukiwanych zawodów na rynku pracy, wymagań stawianych przez pracodawców kandydatom do pracy, metod i sposobów poszukiwania zatrudnienia w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES, możliwości założenia własnej firmy oraz wyboru kierunku dalszej edukacji.