Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / kwiecień 2014 / Sytuacja na małopolskim rynku pracy stabilizuje się

Sytuacja na małopolskim rynku pracy stabilizuje się

Od połowy 2013 roku w Małopolsce zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej.

Pod koniec ubiegłego roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było o 3 tysiące mniej bezrobotnych niż w analogicznym okresie 2012. Wprawdzie rok 2013 przyniósł więcej upadłości firm, ale głównie tych niewielkich. Wzrosła liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy osiągając poziom 11 tys., co w porównaniu do roku 2011 oznacza dwuipółkrotny wzrost. Jednak w 2014 roku prognozowana jest poprawa na małopolskim rynku pracy. Tak wynika z przygotowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2013”.

Gospodarka
Od połowy 2013 roku w Małopolsce zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej.

  • Rentowność przedsiębiorstw działających w województwie małopolskim poprawiła się. W I półroczu wyniosła 5,6% brutto i była na poziomie sprzed kryzysu światowego. Rentowność netto za trzy kwartały 2013 r. była taka, jak w dobrych dla polskiej gospodarki latach 2008 i 2011;
  • Zmieniła się struktura upadłości i zmniejszył się ich wpływ na rynek pracy. Dla porównania w Małopolsce w 2012 roku bankructwo ogłosiło 69 firm – w tym wiele dużych, zatrudniających po kilkaset osób. W 2013 roku upadłości było więcej (91), ale dotyczyło to głównie firm niewielkich, przez co zmniejszyła się o 1/7 liczba osób, które straciły pracę w wyniku plajty przedsiębiorstwa.
  • W 2013 r. w Małopolsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3507,24 zł, czyli o 3,4% więcej, niż w 2012 r.

Rynek pracy
Od połowy 2013 roku sytuacja na rynku pracy stabilizowała się.

  • Średnia stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa wyniosła w 2013 r. 11,6%, co stanowi poziom zbliżony do roku poprzedniego i plasuje nasz region na 4. miejscu w kraju;
  • Pod koniec grudnia 2013 r. w  małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 164 tysiące osób, czyli o ponad 3 tysiące mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego;
  • W 2013 r. wzrosła liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy osiągając poziom 11 tys., co w porównaniu do roku 2011 oznacza dwuipółkrotny wzrost.

Edukacja
Pozytywne zmiany w małopolskiej edukacji.

  • Nie obserwujemy występującego w innych krajach Unii Europejskiej rezygnowania uczniów z edukacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. W 2012 tylko 2,8% młodych Małopolan przedwcześnie zakończyło edukację – w UE było ich aż 12,7%;
  • Osiągane wyniki egzaminów zewnętrznych są bardzo dobre – jedne z najwyższych w Polsce. Według międzynarodowego badania PISA, polscy gimnazjaliści w 2012 r. znaleźli się wśród najlepszych w UE;
  • W Małopolsce nadal największą popularnością cieszą się licea ogólnokształcące. Jednakże z roku na rok wzrasta zainteresowanie nauką w technikach.

Prognoza na 2014 r.
Poprawiające się nastroje uczestników rynku pracy, odczyty wyników sprzedaży i przemysłu oraz prognozy PKB formułowane przez uznane instytucje w Polsce i za granicą, z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do wyników gospodarczych kraju powinny się przełożyć na gospodarkę województwa. Daje to podstawy do prognozowania poprawy na rynku pracy w Małopolsce w 2014 roku. Przewidujemy, że na koniec 2014 roku stopa bezrobocia w Małopolsce nie przekroczy 11,2%, przy wartości 13% dla całego kraju.


Raport „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2013 roku" jest dostępny w zakładce Małopolski Rynek Pracy.