Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / kwiecień 2014 / Otwarto kolejne stoisko ekspozycyjne "Szukam pracy" - tym razem w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu

Otwarto kolejne stoisko ekspozycyjne "Szukam pracy" - tym razem w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu

Dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji o rynku pracy to jeden z priorytetów trwającej już niemal trzy lata współpracy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie.

W ramach podejmowanej aktywności znajduje się szereg działań WUP Kraków zmierzających do przygotowania osób osadzonych do aktywnego funkcjonowania w sferze zawodowej poprzez m.in.: dostarczenie szerokiego zakresu informacji zawodowych i o rynku pracy ułatwiających odnalezienie  się w nowej sytuacji społeczno - zawodowej.  Temu służyć ma otwarte pod koniec marca na terenie Zakładu Karnego stoisko ekspozycyjne „Szukam Pracy". Dostępne na nim informacje tematycznie związane są z poszukiwaniem pracy, przedsiębiorczością, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i wsparciem oferowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ten szeroki zakres informacji, ich aktualność i rzetelność niewątpliwie pozwolą zainteresowanym osadzonym bliżej poznać realia panujące na rynku pracy, a także zaznajomić się z instytucjonalną ofertą wsparcia, która właśnie do tej grupy osób jest skierowana.