Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015

Rok 2015

2016-03-10 07:20

Informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech dla studentów - lato 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wyznacza dodatkowy termin zapisu studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech - Lato 2016. Do 20 marca 2016 roku w godz. 9.00-15.00 będzie możliwość złożenia kompletu dokumentów.

Zobacz więcej

2015-12-31 12:14

Zakończenie działalności Punktów Informacyjnych EFS w Tarnowie i Nowym Sączu

W związku zamykaniem wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z dniem 31.12.2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie kończą działalność Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie i Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2015-12-11 07:43

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na Targach Pracy na Uniwersytecie Rolniczym

Przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w dniu 8 grudnia 2015 uczestniczyli w Targach Pracy na Uniwersytecie Rolniczym.

Zobacz więcej

2015-12-08 09:31

Metody poszukiwania zatrudnienia

Jednodniowe zajęcia przeznaczone dla osób przygotowujących się do poszukiwania pracy.

Zobacz więcej

2015-12-04 15:41

Przedsiębiorczy studenci z Nowego Targu

Studenci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności negocjacyjne, a także przekonać się jak silnie mają rozwinięty zmysł przedsiębiorczy. A wszystko to podczas rozgrywek Chłopskiej Szkoły Biznesu prowadzonych przez doradców zawodowych Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zobacz więcej

2015-12-04 14:20

Konkurs w ramach RPO WM

Zarząd WM ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia w zakładaniu działalności gospodarczej.

Zobacz więcej

2015-12-01 14:29

Pomoc postpenitencjarna w regionie, potrzeby, wyzwania, szanse

Pod takim hasłem w Krynicy odbyła się konferencja, w trakcie której dyskutowano o współpracy służącej m.in. reintegracji społecznej i zawodowej osób osadzonych opuszczających zakłady karne. Przedsięwzięcie zorganizowano pod patronatem Płk Krzysztofa Treli - Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie oraz Mieczysława H. Kamieńskiego – Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2015-11-30 15:32

Assessment Center w krakowskim Centrum

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie w październiku i listopadzie br. zorganizowało i przeprowadziło cykl sesji Assessment Center.

Zobacz więcej

2015-11-30 10:36

Przedsiębiorcy na spotkaniu w Tarnowie

23 listopada 2015 Wydział Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Tarnowa we współpracy z instytucjami publicznymi i wspierającymi biznes, w tym z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie zorganizował spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.

Zobacz więcej

2015-11-25 13:05

Przedsiębiorcze Centrum po raz szósty

Już po raz szósty tarnowianie skorzystali z propozycji tarnowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zobacz więcej

2015-11-25 09:05

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości za nami

Ponad 20 spotkań, pół tysiąca uczestników - tak podsumować można zaangażowanie WUP Kraków w światową inicjatywę.

Zobacz więcej

2015-11-24 11:20

Nauczyciele też się uczą

Poszerzenie wiedzy związanej z doradztwem zawodowym to główny cel prezentacji przygotowanej przez doradców zawodowych tarnowskiego Centrum dla kadry nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika w Tarnowie.

Zobacz więcej

2015-11-23 15:25

Tarnowskie wsparcie dla przedsiębiorców

Oferta instytucji publicznych i wspierających biznes, skierowana do przedsiębiorców z regionu tarnowskiego, była przedmiotem seminarium, które odbyło się podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zobacz więcej

2015-11-23 15:05

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2015 w Centrum w Krakowie

Jak co roku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie wzięło udział w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zobacz więcej

2015-11-23 15:00

Dzień Młodej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Tarnowskiej

Ciekawą ofertę zaproponowało tarnowskie Centrum młodzieży zainteresowanej problematyką przedsiębiorczości i planującej w perspektywie założenie własnej firmy, organizując wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej Dzień Młodej Przedsiębiorczości.

Zobacz więcej

2015-11-23 14:25

Spotkania informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W dniu 20 listopada 2015 r. odbyły się 3 spotkania z pracodawcami dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz innych możliwości wsparcia wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zobacz więcej

2015-11-19 15:00

Pierwsze w subregionie nowosądeckim Forum Rynku Pracy

O bieżących problemach i możliwościach na lokalnych rynkach pracy dyskutowano na pierwszym w subregionie nowosądeckim Forum Rynku Pracy. Wydarzenie odbyło się 17 listopada w Nowym Targu, a także 18 listopada w Nowym Sączu. Inicjatorem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2015-11-19 09:35

O uczeniu się osób dorosłych w Małopolsce

Stay of Play to raport opracowany w ramach projektu „The Lifelong Learning HUB” na temat oceny wdrażania strategii Europa 2020 w obszarze uczenia się osób dorosłych w Małopolsce.

Zobacz więcej