Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / październik 2015 / Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski

Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski

Jakimi źródłami informacji o małopolskim rynku pracy dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie? W jaki sposób wychodzi naprzeciw zmianom we współczesnym świecie oraz potrzebom osób szukających zatrudnienia? Co robi, aby wspierać podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz lepiej dopasowywać je do oczekiwań pracodawców? Odpowiedzi m.in. na te pytania będzie można usłyszeć już 16 października w Krakowie!

W Hotelu Galaxy przy ul. Gęsiej 22a odbędzie się konferencja pt. Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski, podczas której zostaną zaprezentowane rezultaty dwóch projektów, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji” oraz „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania”. Przedsięwzięcia te dobiegają końca, zatem nadchodzące wydarzenie będzie doskonałą okazją do pokazania dorobku Urzędu wypracowanego w obu projektach.

W części plenarnej, która rozpocznie się o godz. 10.00, będzie mowa o doświadczeniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie wspierania Małopolan w podnoszeniu kwalifikacji i dostosowywaniu ich do potrzeb pracodawców, a także o wyborach edukacyjnych mieszkańców naszego regionu w kontekście badań rynku pracy prowadzonych przez Urząd. W drugiej części konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w wybranych modułach w ramach trzech ścieżek tematycznych:

  • Kwalifikacje na potrzeby rynku pracy,
  • Trendy w uczeniu się,
  • Małopolanin na rynku pracy.

Zobacz program konferencji.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, znajdującego się na stronie 7. programu, najpóźniej do 14 października do godz. 16.00. W formularzu proszę zwrócić uwagę na wybór modułów w trzech ścieżkach tematycznych przypadających w drugiej części konferencji. Każdy uczestnik może swobodnie poruszać się pomiędzy ścieżkami, wybierając jeden moduł w godzinach 12.30–13.15, a drugi w godzinach 13.30–14.45.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Katarzyną Kozińską, tel. 12 619 84 50, e-mail: kkozinska@wup-krakow.pl.

Organizatorem konferencji jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Wydarzenie jest częścią obchodów 25-lecia Urzędu.

Zapraszamy!