Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / listopad 2015

listopad 2015

2015-11-30 15:32

Assessment Center w krakowskim Centrum

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie w październiku i listopadzie br. zorganizowało i przeprowadziło cykl sesji Assessment Center.

Zobacz więcej

2015-11-30 10:36

Przedsiębiorcy na spotkaniu w Tarnowie

23 listopada 2015 Wydział Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Tarnowa we współpracy z instytucjami publicznymi i wspierającymi biznes, w tym z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie zorganizował spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.

Zobacz więcej

2015-11-25 13:05

Przedsiębiorcze Centrum po raz szósty

Już po raz szósty tarnowianie skorzystali z propozycji tarnowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zobacz więcej

2015-11-25 09:05

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości za nami

Ponad 20 spotkań, pół tysiąca uczestników - tak podsumować można zaangażowanie WUP Kraków w światową inicjatywę.

Zobacz więcej

2015-11-24 11:20

Nauczyciele też się uczą

Poszerzenie wiedzy związanej z doradztwem zawodowym to główny cel prezentacji przygotowanej przez doradców zawodowych tarnowskiego Centrum dla kadry nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika w Tarnowie.

Zobacz więcej

2015-11-23 15:25

Tarnowskie wsparcie dla przedsiębiorców

Oferta instytucji publicznych i wspierających biznes, skierowana do przedsiębiorców z regionu tarnowskiego, była przedmiotem seminarium, które odbyło się podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zobacz więcej

2015-11-23 15:05

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2015 w Centrum w Krakowie

Jak co roku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie wzięło udział w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zobacz więcej

2015-11-23 15:00

Dzień Młodej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Tarnowskiej

Ciekawą ofertę zaproponowało tarnowskie Centrum młodzieży zainteresowanej problematyką przedsiębiorczości i planującej w perspektywie założenie własnej firmy, organizując wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej Dzień Młodej Przedsiębiorczości.

Zobacz więcej

2015-11-23 14:25

Spotkania informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W dniu 20 listopada 2015 r. odbyły się 3 spotkania z pracodawcami dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz innych możliwości wsparcia wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zobacz więcej

2015-11-19 15:00

Pierwsze w subregionie nowosądeckim Forum Rynku Pracy

O bieżących problemach i możliwościach na lokalnych rynkach pracy dyskutowano na pierwszym w subregionie nowosądeckim Forum Rynku Pracy. Wydarzenie odbyło się 17 listopada w Nowym Targu, a także 18 listopada w Nowym Sączu. Inicjatorem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2015-11-19 09:35

O uczeniu się osób dorosłych w Małopolsce

Stay of Play to raport opracowany w ramach projektu „The Lifelong Learning HUB” na temat oceny wdrażania strategii Europa 2020 w obszarze uczenia się osób dorosłych w Małopolsce.

Zobacz więcej

2015-11-17 14:46

Eksperci o uczeniu się przez całe życie

Raport oceniający wdrażanie strategii “Europa 2020” był przedmiotem spotkania przedstawicieli małopolskich instytucji zajmujących się zagadnieniem uczenia się przez całe życie.

Zobacz więcej

2015-11-17 12:43

Konkurs w ramach POWER

17 listopada WUP Kraków ogłosił konkurs na projekty dla młodych. Nabór wniosków prowadzony będzie od 18 do 31 grudnia 2015 r.

Zobacz więcej

2015-11-10 14:07

Przedsiębiorcze Centrum

W listopadzie tarnowskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej rezerwuje pięć dni dla osób ciekawych wiadomości ze świata przedsiębiorczości.

Zobacz więcej

2015-11-10 11:47

Pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie wzięli udział w Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

Giełda pracy zorganizowała Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Giełda odbyła się 5 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Zobacz więcej

2015-11-10 10:38

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

Setki państw. Tysiące partnerów. Miliony uczestników. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-22 listopada 2015 r.

Zobacz więcej

2015-11-10 10:05

Forum Rynku Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu zaprasza pracodawców oraz instytucje edukacyjne z Powiatu Nowotarskiego, Tatrzańskiego, Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza na pierwsze w subregionie nowosądeckim Forum Rynku Pracy

Zobacz więcej

2015-11-06 15:03

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na Targach Pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w dniu 5 listopada 2015 uczestniczyli w Targach Pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej, których patronat honorowy m.in. objął Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zobacz więcej

2015-11-05 12:00

Zapraszamy na spotkanie z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z ofertą Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Zobacz więcej