Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / listopad 2015 / Nauczyciele też się uczą

Nauczyciele też się uczą

Poszerzenie wiedzy związanej z doradztwem zawodowym to główny cel prezentacji przygotowanej przez doradców zawodowych tarnowskiego Centrum dla kadry nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika w Tarnowie.

Tematyka, prezentowana na prośbę kadry nauczycielskiej ZSOiT, obejmowała również treści praktyczne - możliwości włączania w realizację zadań doradztwa zawodowego nauczycieli przedmiotów oraz organizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Uczestnicy dowiedzieli się też, jakie są korzyści z prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole, zarówno dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. W spotkaniu wzięło udział 58 osób. Uczestnicy podkreślali w rozmowie z doradcami zawodowymi przydatność uzyskanych informacji w codziennej pracy z młodzieżą.