Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / listopad 2015 / Pierwsze w subregionie nowosądeckim Forum Rynku Pracy

Pierwsze w subregionie nowosądeckim Forum Rynku Pracy

O bieżących problemach i możliwościach na lokalnych rynkach pracy dyskutowano na pierwszym w subregionie nowosądeckim Forum Rynku Pracy. Wydarzenie odbyło się 17 listopada w Nowym Targu, a także 18 listopada w Nowym Sączu. Inicjatorem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.

Pierwsze w subregionie nowosądeckim Forum Rynku Pracy

Forum Rynku Pracy

Forum Rynku Pracy stało się miejscem spotkania przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz pracodawców. Było okazją do podzielenia się własnym doświadczeniem, a także omówienia problemów z którymi na co dzień spotykają się zarówno przedsiębiorcy jak i dyrektorzy szkół zawodowych.

Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z instrumentami, którymi dysponują urzędy pracy w tym min. gwarancjami 50+, nowymi rozwiązaniami dla absolwentów, a także wsparciem pracodawców w ramach Funduszu Pracy.

 

Poruszony został również temat konieczności podnoszenia kwalifikacji, a co za tym idzie zaprezentowany został Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którego celem jest zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu niewystarczających, lub nieadekwatnych kompetencji w warunkach zmieniającej się gospodarki.

Przedsiębiorcy stawiający na rozwój mogli zapoznać się z ofertą ZUS-u dla biznesu, a także wsparciem dla rynku jakie dają Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014-2020.

 

Uczestnicy Forum Rynku Pracy zgodnie podkreślali, iż organizacja tego typu wydarzeń jest bardzo potrzebna dla regionu.