Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / listopad 2015 / Przedsiębiorcy na spotkaniu w Tarnowie

Przedsiębiorcy na spotkaniu w Tarnowie

23 listopada 2015 Wydział Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Tarnowa we współpracy z instytucjami publicznymi i wspierającymi biznes, w tym z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie zorganizował spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy na spotkaniu w Tarnowie

Doradca zawodowy udziela informacji w trakcie spotkania

Zainteresowani mogli uzyskać informacje o ofercie wsparcia przygotowanej przez tarnowski magistrat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy. Wśród poruszonych kwestii znalazły się również dotacje dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej EU i zagadnienia związane ze wsparciem merytorycznym finansowym w obszarze kształcenia ustawicznego pracodawcy i jego pracowników. „Rozwój zawodowy pracodawcy  i pracowników"  to temat prezentowany przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. Zaprezentowane zostały także dostępne możliwości dofinansowania różnorodnych form doskonalenia zawodowego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W trakcie spotkania była również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji zainteresowanych przedsiębiorców z ekspertami reprezentującymi instytucje otoczenia biznesu subregionu tarnowskiego. W wydarzeniu wzięło udział 60 przedsiębiorców.