Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / listopad 2015 / Spotkania informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Spotkania informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W dniu 20 listopada 2015 r. odbyły się 3 spotkania z pracodawcami dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz innych możliwości wsparcia wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zorganizował spotkania we współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego, wktórych wzięło udział ponad 110 pracodawców z Krakowa i okolic.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem funkcjonowania KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na rynku pracy. O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może się ubiegać pracodawca, który zatrudnia na umowę o pracę co najmniej jednego pracownika

Uczestnicy spotkania

Prezentacje omawiane na spotkaniu:

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

2. Oferta PUP dla Pracodawców