Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / listopad 2015 / Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2015 w Centrum w Krakowie

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2015 w Centrum w Krakowie

Jak co roku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie wzięło udział w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W dniach 16-22 listopada br. w ramach oferty Centrum zorganizowane zostały warsztaty, spotkania oraz indywidualne konsultacje doradcze.

Warsztaty „Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł” umożliwiły uczestnikom dokonanie bilansu umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych, przeanalizowanie własnego pomysłu na biznes w kategoriach szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia. Podczas warsztatów można było uzyskać informacje na temat formalności związanych z rejestracją firmy oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości.

W ramach konsultacji indywidualnych uczestnicy mieli okazję wypełnić Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych oraz uzyskać informacje o własnych predyspozycjach zawodowych, w tym także przedsiębiorczych. Informacji nt. kompetencji zawodowych miała także dostarczyć sesja Assessment Center. Osoby uczestniczące w sesji miały możliwość przećwiczyć przykładowe zadania AC oraz uzyskać dane jaki jest ich poziom testowanych kompetencji.

W dniu 19.11 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Akademickich Inkubatorów  Przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie IV klasy Technikum Energetyczno-Elektronicznego nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, klienci Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz doradcy zawodowi. Podczas spotkania Dyrektor Regionalny AIP Sebastian Kolisz przedstawił wybraną definicję przedsiębiorczości, elementy, które decydują o sukcesie w własnej firmie oraz linię przynależności zawodowej. Zaprezentował także ideę i organizację AIP, przekazał jakie korzyści można uzyskać rejestrując firmę w ramach AIP oraz przedstawił przykłady małopolskich firm, które z sukcesem działają w ramach AIP.

W ramach spotkania doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zaprezentowali cele i produkty projektu Guide my Way. Prezentowali prace nad stworzenie praktycznej koncepcji poradnictwa kariery na szczeblu europejskim (EGCC) dostosowanej do międzynarodowej mobilności osób młodych. Koncepcja będzie zawierać szkolenia doradców EURES w zakresie sposobu prowadzenia poradnictwa zawodowego dla osób młodych chcących rozpocząć lub kontynuować naukę, rozpocząć staż bądź podjąć pracę w innym kraju UE. Produktem projektu będzie interaktywny portal internetowy, gdzie będzie można zaczerpnąć informacji, skorzystać z porad specjalistów oraz pozostawić informacje innym użytkownikom. 

Warsztaty Planowanie kariery zawodowej organizowane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej miały na celu wyzwolenie kreatywności oraz nowego sposobu myślenia o przyszłości zawodowej. Uczestnicy poznali koncepcję rozwoju zawodowego, modele kariery oraz etapy planowania drogi zawodowej. W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję wypełnić kwestionariusz Scheina w celu określenia rodzaju kariery zawodowej, bądź potwierdzenia dokonanych wyborów.