Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / listopad 2015 / Światowy Tydzień Przedsiębiorczości za nami

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości za nami

Ponad 20 spotkań, pół tysiąca uczestników - tak podsumować można zaangażowanie WUP Kraków w światową inicjatywę.

W tym roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) upłynął pod hasłem „Biznes z pasją czyli zarabiaj na tym, co kochasz". Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu przygotowały ofertę zarówno dla osób dopiero zastanawiających się nad założeniem swojej firmy, jak i dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują już na małopolskim rynku.

Doradcy zawodowi z Tarnowa postawili na gry. Przeprowadzili rozgrywki „Chłopskiej Szkoły Biznesu" pod hasłem „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?" dla młodych osób zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości z Dąbrowy Tarnowskiej i Tarnowa. Biorąc w nich udział, młodzież miała możliwość nie tylko rozwijania kompetencji przedsiębiorczych, ale także sprawdzenia się w roli przedsiębiorcy, poznania podstawowych mechanizmów zachodzących na wolnym rynku oraz doskonalenia umiejętności logicznego myślenia i podejmowania decyzji. W Tarnowie doradcy zorganizowali również warsztat z wykorzystaniem gry „Poker osobowościowy".

Oferta z Nowego Sącza dotyczyła głównie współpracy instytucji rynku pracy oraz edukacyjnych z pracodawcami. W ramach Forum Rynku Pracy zorganizowano spotkania będące okazją do podzielenia się doświadczeniami, a także omówienia problemów, z którymi na co dzień spotykają się zarówno przedsiębiorcy jak i dyrektorzy szkół zawodowych.

W Krakowie największym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Spotkanie to poprowadził Dyrektor Regionalny AIP Sebastian Kolisz, który przedstawił wybraną definicję przedsiębiorczości oraz elementy, które decydują o sukcesie własnej firmy i linię przynależności zawodowej. Zaprezentował także ideę i organizację inkubatorów, przekazał jakie korzyści można uzyskać rejestrując tam działalność oraz przedstawił przykłady małopolskich firm, które z sukcesem działają w ramach AIP.

W organizację ŚTP włączył się również Zespół Obsługi Instytucji Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie prezentując Krajowy Fundusz Szkoleniowy podczas trzech spotkań dla pracodawców.

Podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości można było także skorzystać ze zbiorów informacji zawodowych i o rynku pracy.