Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / grudzień 2015

grudzień 2015

2016-03-10 07:20

Informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech dla studentów - lato 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wyznacza dodatkowy termin zapisu studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech - Lato 2016. Do 20 marca 2016 roku w godz. 9.00-15.00 będzie możliwość złożenia kompletu dokumentów.

Zobacz więcej

2015-12-31 12:14

Zakończenie działalności Punktów Informacyjnych EFS w Tarnowie i Nowym Sączu

W związku zamykaniem wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z dniem 31.12.2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie kończą działalność Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie i Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2015-12-11 07:43

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na Targach Pracy na Uniwersytecie Rolniczym

Przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w dniu 8 grudnia 2015 uczestniczyli w Targach Pracy na Uniwersytecie Rolniczym.

Zobacz więcej

2015-12-08 09:31

Metody poszukiwania zatrudnienia

Jednodniowe zajęcia przeznaczone dla osób przygotowujących się do poszukiwania pracy.

Zobacz więcej

2015-12-04 15:41

Przedsiębiorczy studenci z Nowego Targu

Studenci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności negocjacyjne, a także przekonać się jak silnie mają rozwinięty zmysł przedsiębiorczy. A wszystko to podczas rozgrywek Chłopskiej Szkoły Biznesu prowadzonych przez doradców zawodowych Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zobacz więcej

2015-12-04 14:20

Konkurs w ramach RPO WM

Zarząd WM ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia w zakładaniu działalności gospodarczej.

Zobacz więcej

2015-12-01 14:29

Pomoc postpenitencjarna w regionie, potrzeby, wyzwania, szanse

Pod takim hasłem w Krynicy odbyła się konferencja, w trakcie której dyskutowano o współpracy służącej m.in. reintegracji społecznej i zawodowej osób osadzonych opuszczających zakłady karne. Przedsięwzięcie zorganizowano pod patronatem Płk Krzysztofa Treli - Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie oraz Mieczysława H. Kamieńskiego – Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2017-12-18 07:50

Planowanie kariery zawodowej

Trzygodzinne spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom planowania rozwoju zawodowego.

Zobacz więcej