Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / grudzień 2015 / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na Targach Pracy na Uniwersytecie Rolniczym

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na Targach Pracy na Uniwersytecie Rolniczym

Przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w dniu 8 grudnia 2015 uczestniczyli w Targach Pracy na Uniwersytecie Rolniczym.

Targi Pracy były zorganizowane przez Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego UR.

 

Stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odwiedziło około 80 osób. Odwiedzający byli zainteresowani konsultacjami dokumentów aplikacyjnych, uzyskaniem informacji nt. możliwości jakie mogą uzyskać w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

Udział w wydarzeniu miał na celu upowszechnienie usług doradczych oraz istniejące możliwości pod kątem rozwoju własnego oraz poszerzenia możliwości poszukiwania pracy.

               

Zdecydowaną większość odwiedzających stanowili studenci i absolwenci uczelni. Osobom odwiedzającym stoisko Centrum rozdano materiały promujące usługi, w tym zajęcia realizowane przez Centrum. Prezentowano informacje nt. sposobów zdobycia doświadczenia zawodowego oraz instrumentów pomocowych jakie świadczą urzędy pracy.