Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / grudzień 2015 / Konkurs w ramach RPO WM

Konkurs w ramach RPO WM

Zarząd WM ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia w zakładaniu działalności gospodarczej.

Konkurs w ramach RPO WM

Własna firma fot. J.Leśniewski

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów z wyłączeniem  osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), a w szczególności:

  • przedsiębiorców
  • uczelni
  • partnerów społecznych i gospodarczych
  • organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie można otrzymac na projekty obejmujące:

  • szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej
  • przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę
  • działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów - grantobiorców) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 miesięcy) poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego (wsparcie pomostowe).

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są na stronie RPO WM.