Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / grudzień 2015 / Pomoc postpenitencjarna w regionie, potrzeby, wyzwania, szanse

Pomoc postpenitencjarna w regionie, potrzeby, wyzwania, szanse

Pod takim hasłem w Krynicy odbyła się konferencja, w trakcie której dyskutowano o współpracy służącej m.in. reintegracji społecznej i zawodowej osób osadzonych opuszczających zakłady karne. Przedsięwzięcie zorganizowano pod patronatem Płk Krzysztofa Treli - Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie oraz Mieczysława H. Kamieńskiego – Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Wśród uczestników znaleźli się kuratorzy sądowi, sędziowie, funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych. Prezentowane zagadnienia koncentrowały się wokół podejmowanych inicjatyw w obszarze pomocy postpenitencjarnej w regionie. Kierownik Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie przedstawiła dotychczasową współpracę między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie, której  głównym celem jest wsparcie informacyjno - edukacyjne osób opuszczających zakłady karne w województwie małopolskim. Zaakcentowała przedsięwzięcia organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz dobre praktyki w obszarze aktywizacji zawodowej osób, które wracają na rynek pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności.