Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / grudzień 2015 / Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego
zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15, dotyczącego Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór wniosków kończy się 9 grudnia 2015 roku o godzinie 15.00.

Zmiana jest dokonana  w odpowiedzi na liczne prośby Wnioskodawców. Wydłużenie terminu naboru wniosków nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zobacz również:

Szczegóły dotyczące konkursu w ramach Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa