Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / luty 2015 / MPKU nagrodzone za organizację OTK 2014

MPKU nagrodzone za organizację OTK 2014

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego po raz kolejny zostało docenione przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Za organizację wydarzeń podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014 otrzymało wyróżnienie w kategorii „Stałe sieci partnerskie”.

Zarząd Stowarzyszenia zwrócił uwagę, że partnerstwa działając konsekwentnie na przestrzeni wielu lat, nieustannie wdrażają nowe pomysły z zakresu poradnictwa edukacyjno – zawodowego. Ich zaangażowanie w OTK pokazuje wielowymiarowość działań w tym obszarze. 

Stowarzyszenie, oceniając raporty organizatorów OTK 2014, kierowało się następującymi kryteriami:

  • pomysłowość – innowacyjność działań,
  • wielość i wielowymiarowość działań,
  • informacje o partnerstwie,
  • zasięg (informacja o liczbie osób, odbiorze społecznym zrealizowanych przedsięwzięć itp.),
  • treść raportu.

Przypomnijmy, że w Małopolsce od 20 do 26 października podczas IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyło się w sumie 205 wydarzeń, organizowanych przez 40 instytucji. W szkoleniach, warsztatach, konsultacjach, dniach otwartych, grach i spotkaniach informacyjnych mogły wziąć udział osoby bezrobotne, poszukujące pracy, młodzież szkolna i studenci. Hasłem przewodnim OTK 2014 było „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”

Dziękujemy wszystkim instytucjom, które wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie zaangażowały się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014 w Małopolsce.

Zobacz pełną listę laureatów OTK 2014.