Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / kwiecień 2015

kwiecień 2015

2015-04-29 11:40

Zarząd WM przyjął plan działania na rzecz zatrudnienia 2015

Do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia zostały wpisane 63 zadania zgłoszone przez małopolskie instytucje. Na ich realizację Województwo planuje przeznaczyć prawie 491 mln zł.

Zobacz więcej

2015-04-27 15:15

„Czy warto być mobilnym?”

O korzyściach płynących z mobilności dyskutowano w trakcie seminarium podsumowującym pierwszy etap projektu staży zagranicznych, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. W seminarium udział wziął doradca zawodowy z tarnowskiego Centrum.

Zobacz więcej

2015-04-24 10:05

Skorzystaj z Programu Gwarancje dla Młodzieży

Pod adresem gdm.praca.gov.pl można znaleźć szereg informacji nt. oferty dla młodych i inicjatyw realizowanych i finansowanych z różnych programów.

Zobacz więcej

2015-04-24 09:38

Poznaj metody poszukiwania zatrudnienia. Zapisz się na warsztaty!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na zajęcia dla osób zainteresowanych uzyskaniem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy pn. "Metody poszukiwania zatrudnienia"

Zobacz więcej

2015-04-22 13:20

Dzień Informacji Biznesowej w Zakładzie Karnym w Tarnowie

„Dzień Informacji Biznesowej” pod takim hasłem zorganizowano w Zakładzie Karnym w Tarnowie kolejne wydarzenie wpisujące się w trwającą już niemal cztery lata współpracę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie.

Zobacz więcej

2015-04-14 14:15

Pracujący Małopolanie

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z najnowszą publikacją przygotowaną w ramach projektu "Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji".

Zobacz więcej

2015-04-14 09:59

Krakowskie Forum Ekspertów rynku pracy edukacji i szkoleń

Wypracowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej dotyczących dalszego wdrażania Strategii Europa 2020 w obszarze uczenia się dorosłych w Polsce – taki cel przyświecał obradom Forum Ekspertów rynku pracy, edukacji i szkoleń, które odbyły się w Krakowie 13 kwietnia.

Zobacz więcej

2015-04-10 14:20

Dobra droga po gimnazjum

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 9 i 10 kwietnia wzięli udział w Miejskich Targach Edukacyjnych – przedsięwzięciu z 12-letnią tradycją, organizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.

Zobacz więcej

2015-04-09 13:24

Ruszył portal doradztwa edukacyjno – zawodowego

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej uruchomił portal dedykowany osobom, które poszukują informacji o edukacji i rynku pracy.

Zobacz więcej

2015-04-01 13:25

„Praca się opłaca”

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu uczestniczyli w cyklu targów Pracy i Edukacji organizowanych w ramach projektu "Praca się opłaca” organizowanych przez Instytut Turystyki w Krakowie, Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej oraz Partnerów Projektu.

Zobacz więcej