Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / maj 2015 / Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006-2011

Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006-2011

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z najnowszą publikacją przygotowaną przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

W Małopolsce dojazdy koncentrują się głównie na Krakowie oraz jego obszarze metropolitarnym (m.in. Zabierzów, Skawina, Wieliczka, Niepołomice), a także zachodnich powiatach regionu: olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim.

Największa skala przyjazdów do pracy dotyczy miast. Dominuje Kraków, Tarnów, Nowy Sącz i Brzeszcze, które zajmują czwarte miejsce pod względem wielkości przyjazdów. Pośród gmin wyróżnia się podkrakowska gmina Zabierzów oraz podtarnowska gmina Skrzyszów.

W przypadku przyjazdów do pracy główną rolę odgrywa rozmieszczenie miejsc pracy, typ gminy: miejska, wiejska; natomiast w przypadku wyjazdów znaczenie ma także dostępność komunikacji, poziom mobilności, tradycja dojeżdżania do pracy i kwalifikacje mieszkańców.

Największa skala i natężenie wyjazdów za pracą występuje głównie w powiatach Małopolski zachodniej, Krakowskim Obszarze Metropolitarnym oraz gminach wokół Tarnowa i Gorlic. Dynamika wyjazdów do pracy wskazuje na znaczący wzrost liczby osób wyjeżdżających z Krakowa (z 8,8 tys. w 2006 r. do 30 tys. w 2011), głównie w kierunku centrum biurowego „Kraków Business Park". Wysoką dynamikę notują także powiaty: krakowski, proszowicki, miechowski.

W 2011 r. do Krakowa dojeżdżało ponad 96,5 tys. osób z największej liczby kierunków: z każdej małopolskiej gminy, większości gmin sąsiadujących z województwem, np. ze Śląska oraz pojedynczych gmin z pozostałej części kraju. Ponadto silnymi ośrodkami, do których dojeżdża się do pracy były: Tarnów i Nowy Sącz, a także Nowy Targ i Oświęcim.

Najbardziej intensywne w skali kraju międzywojewódzkie dojazdy do pracy odbywają się pomiędzy zachodnią częścią Małopolski a Śląskiem oraz wschodnią Małopolską a zachodnią częścią województwa podkarpackiego.

19,4 tys. mieszkańców Małopolski pracuje na Śląsku. W przeciwnym kierunku podróżuje 7,8 tys. osób. Mieszkańców województwa śląskiego przyciąga głównie Kraków. Do powiatów zachodnich województwa małopolskiego przyjeżdżają przede wszystkim mieszkańcy sąsiadujących powiatów, a do mniejszych ośrodków - mieszkańcy przygranicznych gmin. Zasięg oddziaływania Krakowa obejmuje większość śląskich gmin. Najwięcej mieszkańców Małopolski wyjeżdża do pracy na Śląsk z powiatu oświęcimskiego, Krakowa, powiatu olkuskiego, chrzanowskiego oraz wadowickiego.

Analiza „Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006-2011" obejmuje dojazdy, dojeżdżających, wyjeżdżających i przyjeżdżających do pracy. Opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2006 i 2011 roku. Powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Jej autorem jest dr Robert Guzik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Streszczenie analizy zawiera broszura pod tym samym tytułem.

Opracowania dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.