Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / czerwiec 2015 / „Express…” w Sejmie

„Express…” w Sejmie

Omówienie realizacji projektu „Express do zatrudnienia” oraz dyskusja na temat zlecania działań aktywizacyjnych w kontekście testowanego w Małopolsce modelu były tematami spotkania, które odbyło się 28 maja br. w Warszawie.

„Express…” w Sejmie

Spotkanie odbyło się w jednej z sal w budynku Sejmu

Na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy oraz Pani Poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej do budynku Sejmu przybyli posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz instytucji niepublicznych działających w obszarze rynku pracy.

Uczestniczący w spotkaniu Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina mówił m.in. o konieczności rozwijania w naszym kraju partnerstw publiczno - prywatnych, również w obszarze zlecania przez publiczne służby zatrudnienia działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych podmiotom niepublicznym.

Przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - p.o. Dyrektora Alina Paluchowska oraz Anna Pasternak przedstawiły przebieg oraz wnioski płynące z pilotażu realizowanego w ramach projektu „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych". W ramach tego pilotażu wyłoniona w przetargu agencja zatrudnienia aktywizowała osoby długotrwale bezrobotne z 6 powiatów Małopolski.

Wnioski i rekomendacje płynące z dotychczas realizowanych w Polsce pilotażowych programów testujących zlecanie działań aktywizacyjnych zaprezentowała profesor Urszula Sztandar - Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei kończąca spotkanie dyskusja ogniskowała się wokół tematów dotyczących warunków i kryteriów wyboru niepublicznego realizatora usługi aktywizacji osób bezrobotnych oraz sposobu jego rozliczania za osiągnięte efekty.