Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / czerwiec 2015 / Pierwszy konkurs PO WER w Małopolsce

Pierwszy konkurs PO WER w Małopolsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs dla instytucji rynku pracy. Do podziału są pieniądze z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pierwszy konkurs PO WER w Małopolsce

Młodzi w Małopolsce

Celem konkursu jest wsparcie zawodowe i edukacyjne osób młodych bez pracy. Konkurs skierowany jest do instytucji rynku pracy - agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, ochotniczych hufców pracy, publicznych służb zatrudnienia, instytucji dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego. Do podziału jest kwota 85 107 317 zł z pieniędzy PO WER.

Wnioski na realizację projektów będzie można składać od 20 do 27 lipca 2015 r. do WUP w Krakowie. Młodzi mieszkańcy Małopolski skorzystają z oferty projektów prawdopodobnie w IV kwartale tego roku, wtedy też zostaną podpisane umowy pomiędzy WUP a realizatorami projektów.

O dofinansowanie będą mogły wnioskować instytucje zainteresowane realizacją projektów wspierających aktywność zawodową Małopolan w wieku 15-29 lat, którzy nie mają pracy, nie uczą się i nie szkolą tzw. młodzież NEET. Pomoc będzie kierowana w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób niepełnosprawnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój nakierowany jest przede wszystkim na indywidualną pomoc. Osoby bez pracy będą wspierane między innymi poprzez staże, szkolenia i inne formy dokształcania. Dzięki temu będą w stanie zdobyć niezbędne do podjęcia pracy doświadczenie lub przekwalifikować się - zgodnie z potrzebami pracodawców. Program promuje dobrej jakości pracę, czyli zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną na co najmniej trzy miesiące. Średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe. Program ma również pomóc osobom zainteresowanym otworzeniem własnej firmy, dając możliwość uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 20 tys. zł.

Szczegóły konkursu

Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-20 Małopolska ma otrzymać ponad 190 mln euro, a pomocą z tego programu objętych ma być blisko 70 tys. młodych ludzi.